ANNONS

Analytiker Peter Möller samt ungdomsstrategerna Johanna Tangnäs och Christina Nordmark på Region Dalarna
Foto: Maria Östh / Region Dalarna

Perspektivet viktigt för ungdomshälsan

DALARNA. Att ungdomar har allt sämre psykisk hälsa rapporteras det om dagligen. Rent statistiskt mår många dåligt, men hur ser det ut när ungdomarna själva berättar?

Beslut om unga ska baseras på kunskap om unga, det är utgångspunkten för att ha ett ungdomsperspektiv på lokal och regional utveckling. Under hösten 2018 har därför Dalarnas kommuner genomfört ungdomsenkäten Lupp som står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Detta för att få en tydligare bild av hur politiken i kommunen fungerar.
Ett initiativ som skulle kunna höja medvetenheten om ungdomars hälsa i alla kommuner.

I enkäten har unga på högstadiet och gymnasiet fått besvara frågor om bland annat hemmet, skolan, fritiden, politik och möjlighet att påverka i sin kommun.
– Utifrån resultatet kan kommunerna och Region Dalarna nu följa upp ungas livssituation i Dalarna, och beslutsfattare kan i samarbete med unga ta beslut om åtgärder för att förbättra för länets unga, säger Johanna Tangnäs, ungdomsstrateg Region Dalarna.
90 procent nöjda med livet

I stora drag visar Lupp 2018 att unga i Dalarna har det bra. De flesta, runt 90 procent, är nöjda med livet vad gäller kompisar och familjen. Det finns dock stora skillnader mellan tjejer och killar vad gäller hälsa. På frågan om hur de skattar sin egen hälsa så svarar 82 procent av killarna på högstadiet att deras hälsa är ganska bra eller mycket bra, hos tjejerna är motsvarande siffra 61 procent. På gymnasiet svarar 73 procent av killarna att de mår ganska eller mycket bra, endast 55 procent av tjejerna gör det.
– Skillnaden mellan kön och mellan högstadiet och gymnasiet håller i sig från 2015, men vi ser att siffrorna sjunkit, framför allt bland tjejer på högstadiet där andelen som bedömer sin hälsa som ganska eller mycket bra gått ner med 10 procentenheter. Detta är en trend som vi ser i hela samhället, att alltfler unga upplever att de inte mår bra, och att detta är särskilt vanligt hos tjejer, säger Johanna Tangnäs.

Andelen unga som anser att man har bra möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen har ökat något sedan 2015, men är fortfarande lågt.
– Det är tyvärr en låg andel unga som anser att de har bra möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen, inte ens var fjärde ungdom. Som ung föredrar man att politiker kommer till skolan framför att mötas i sociala medier eller på till exempel en fritidsgård, säger Johanna Tangnäs.

Resultatet visar också att de flesta är nöjda med sin utbildning och 56 procent av gymnasieungdomarna kan tänka sig att starta eget företag i framtiden vilket är något fler än 2015.
Resultaten av Lupp-undersökningen är viktiga insikter i ungdomars upplevda hälsa och det presenterades vid en regional spridningskonferens den 21 februari i Falun. Resultatet från undersökningen presenterades av analytiker Peter Möller, samt ungdomsstrategerna Johanna Tangnäs och Christina Nordmark på Region Dalarna.

Publicerad i Annonsbladet vecka 13 2019.

Jonas Rosenqvist

Facebook

ANNONS

ANNONS