ANNONS

Tures äng i Tuna Hästberg har slåtts med lie och är Borlänge kommuns nya naturreservat.
Foto: Länsstyrelsen

Tures äng nytt naturreservat i Tuna Hästberg

BORLÄNGE. Borlänge kommun har fått ett av Dalarnas elva nya naturreservat, Tures slåtteräng i Tuna Hästberg.

De elva reservaten har bildats för att skydda unik natur, växter och djurliv i vårt län. Sedan tidigare har Dalarna över 330 naturreservat som är hem åt många hotade och sällsynta växter och djur, och är öppna för allmänheten att besöka.
De nya reservaten innehåller allt från artrika ängsmarker i Tures äng i Borlänge kommun till brandpräglad tallskog i Nifelhem i Rättviks kommun. Ett annat nytt reservat är Risberget som ligger i Malung-Sälens kommun. Här ligger en högst levande fäbod, där korna går fritt i reservatet om somrarna och har gjort det sedan 300 år.
I den gamla gruvbyn Tuna-Hästberg två mil sydväst om Borlänge hittar man naturreservatet Tures äng. Reservatet är ungefär en hektar stort och består av två slåttermarker, Tures och Lundvalls äng, samt en betesmark som sammanbinder dessa. Det långvariga bruket av marken och den kalkrika jordmånen har lett till att många arter trivs här, framför allt växter och svampar.
Länsstyrelsen skriver att i Tuna-Hästberg med sin finnbosättning från mitten av 1600-talet och av gamla kartor kan man sluta sig till att ängen började användas som slåttermark redan i slutet av 1600-talet. I mer än 300 år har alltså marken, nästan utan avbrott, slagits med lie.
I början av 1900-talet slutade man slå många ängar, men på denna yta upprätthölls hävden av Ture Persson mellan 1934 och 50 år framåt. 1990 började några medlemmar i Naturskyddsföreningen slå Tures äng med lie . De senaste åren har även Tuna-Hästbergs hembygdsförening engagerat sig i skötseln.
Drygt hundra kärlväxter har hittats inom området. Bland dem knägräs, blåsuga, kattfot, darrgräs, hundstarr, fältgentiana, brudsporre, slåtterfibbla, tvåblad, jungfrulin och ormrot. Här växer även den ovanliga orkidén guckusko.
Ett 60-tal arter av ängssvampar har också påträffats.

Publicerat i Annonsbladet Dalarna, Borlänge/Gagnef v52

Facebook

ANNONS

ANNONS