ANNONS

Pandemin har i många avseenden påverkat hur människor reser.
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Turbulenta tider för transportsystemet

Resandet har förändrats på grund av covidpandemin.Transportsystemets framtid tas nu i beaktning av Transportstyrelsen.

– Pandemin kan innebära en möjlighet till omstart av transportsystemet i en mer långsiktigt hållbar riktning, med minskad trängsel, större flexibilitet och med större fokus på hälsa, säger Jonathan Sundin som är utredare vid myndigheten i fråga.

Pandemin beskrivs ha påverkat folks resvanor överlag.
Resandet sker i lägre kvantitet, av andra anledningar och via annan metod än för ett år sedan.
Då förutsättningarna var andra.
I sin nya rapport i ämnet tittar Transportstyrelsen på tänkbara riktningar för transportmarknaden när pandemin bedarrat.
Man tar här ett helhetsgrepp rörande faktorer om, hur och i vilken omfattning pandemin kan tänkas förändra transportsystemet.

Bland annat uppges marknaden för persontransporter ha drabbats kraftigt. Anledningarna är flera och bottnar samtliga i pandemikonsekvenser; inställda evenemang och aktiviteter har vingklippt branschen via brutalt bristande efterfrågan på resor och transporter.
Till detta kan adderas den stora ökningen av hemarbete, distansundervisning och hemleveranser som ersatt resor till och från exempelvis jobb, skola och butiker.
Nedgången i resandet har enligt Transportstyrelsen inte lämnat någon trafik intakt – samtliga berörs av den stora förändring som senaste året agerat verklighet.

Myndigheten får leta siffror tämligen långt tillbaka för att hitta rimligt referensmaterial i fråga om resandets volym.
För reseåret 2020 väntas denna tangera samma nivåer som 2008. För järnvägen respektive luftfarten beräknas resandet motsvara år 2000 respektive 1978 års nivåer.
Jonathan Sundin, utredare på Transportstyrelsen, redogör för en branschbedömning som fått se sig anta för samtiden diametralt annorlunda natur.
– Vi har länge sett det som självklart att efterfrågan på transporter kommer att fortsätta att stiga. Det kan nu ifrågasättas, säger han i en färsk kommuniké som alltså sätter landets transportsystem på andra sidan pandemin i fokus.

Bland de trafikforum som påverkats allra hårdast det senaste året hittas kollektivtrafiken.
Den sägs ha ansatts i högre utsträckning än många andra färdsätt. Och man spår dessutom att det kollektiva resandet riskerar fortsätta minska.
Detta eftersom människor blivit mindre villiga att resa tillsammans med andra.
Däremot är hållbara transporter en trend som förväntas få förnyad kraft efter pandemins utträde.

Likaså förklaras digitaliseringen av transportsystemet accelerera.
Gällande kollektivtrafiken lyfts en sannolikt tilltagande förekomst av såväl artificiell intelligens som maskininlärning framöver, jämfört med dagsläget.
Här framhålls tekniken kunna anta en värdefull roll när det finns anledning att minska kontakter mellan människor.
– Pandemin kan innebära en möjlighet till omstart av transportsystemet i en mer långsiktigt hållbar riktning, med minskad trängsel, större flexibilitet och med större fokus på hälsa, sammanfattar Jonathan Sundin.

Facebook

ANNONS

ANNONS