ANNONS

Sjukvården i Dalarna behöver beredskapsflygplatser i både Mora och Borlänge, menar nu en trio tunga politiska namn inom region samt Falu respektive Borlänge kommun.
Foto: Dalaflyget

Tunga namn tar ton om Dalarnas ambulansflyg

FALUN/BORLÄNGE/DALARNA. Det är av stor vikt för länets sjukvård att Dala Airport utgör permanent beredskapsflygplats. Detta menar en trio tunga namn inom dalapolitiken. – Dala Airport i Borlänge måste få status som beredskapsflygplats för att Falu lasarett ska kunna fungera på bästa möjliga sätt, betonar Faluns kommunstyrelseordförande Joakim Storck (C).
Ovanstående propå sker i samspel med Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande i Region Dalarna, och Jan Bohman (S) som är kommunstyrelseordförande i Borlänge.
Kärnpunkten i resonemanget utgörs alltså av en med eftertryck formulerad önskan att Dala Airport blir permanent beredskapsflygplats.
Man bedömer det som direkt viktigt för Dalarnas sjukvård att så blir fallet, och framhåller flertalet faktorer som talande för just detta.
Trions kollektiva kommuniké understryker faran i bland annat påtagligt längre transporttider.
Detta om exempelvis en patient på Falu lasarett är i behov av akutvård på annan geografisk ort.
Därför lyfter nämnda kommun- och regionpolitiker nu frågan och önskar se den högt upp på Trafikverkets dagordning.
Summa summarum – sjukvården i Dalarna behöver beredskapsflygplatser i både Mora och Borlänge.
Ulf Berg kommenterar:
– På Falu lasarett utförs en stor del av länets avancerade sjukvård. Om patienter i behov av akuta transporter med ambulansflyg först ska flyttas långväga med vägambulans fördröjs transporterna.
– Ett exempel är verksamheten med organtransplantation som kräver snabba transporter, fortsätter han.
Trafikverket har nu i uppdrag från regeringen att utreda hälso- och sjukvårdens och andra samhällsviktiga verksamheters behov av beredskapsflygplatser.
Samt var dessa flygplatser ska finnas.
I det förslag Trafikverket tagit fram förklaras Dala Airport ej ha rollen som beredskapsflygplats. Närmaste flygplatser för Falu lasaretts patienter är i stället Uppsala eller Mora.
Joakim Storck är tydlig i sin argumentation för att detta scenario inte kommer vården till gagn.
– Det räcker inte för att täcka hälso- och sjukvårdens behov av luftburna transporter i Falun-Borlänge-området, fastslår han.
– Även Dala Airport i Borlänge måste få status som beredskapsflygplats för att Falu lasarett ska kunna fungera på bästa möjliga sätt.
Flygplatsernas funktion har accentuerats i pandemin, därtill också fungerande logistik i fråga om transporter.
Till följd av större sjukvårdsvolymer meddelas från Region Dalarna att behovet av ambulansflyg i det närmaste exploderat.
Härav har också 17 svenska flygplatser tillfälligt blivit beredskapsflygplatser.
Och en av dessa är Dala Airport i Borlänge.
Jan Bohman delar Ulf Bergs och Joakim Storcks hållning i frågan, och formulerar sig enligt följande i trions gemensamma skrivelse:
– Vi ser att allvarliga händelser sannolikt kommer öka utifrån utvecklingen i samhället, vilket förstärker behovet av Dala Airport som beredskapsflygplats även i framtiden.
Den 10 november ska Trafikverket återrapportera till regeringskansliet med underlag och förslag i frågan om beredskapsflygplatser.

Fakta – ambulansflyget
❚ Hälso- och sjukvården i Region Dalarna använder i dag flygplatserna i både Mora och Borlänge
❚ Totalt handlar det om cirka 200 flygtransporter per år, varav 100 från Borlänge
❚ Dalarnas ambulanshelikopter (SLA), har sin bas på Mora-Siljan flygplats men båda dalaflygplatserna nyttjas vid tankning
❚ Alternativa tankningsmöjligheter i Dalarna för ambulanshelikoptern saknas för närvarande.
(Källa: Region Dalarna)
Facebook

ANNONS

ANNONS