Tunabyggen får betala närmare 250 000 för att arbetet med grunden i ett av husen på Hushagen började innan bolaget hade fått startbesked.
Foto: Karin Diffner

Tunabyggen tvingas böta efter tjuvstart

HUSHAGEN. Tunabyggen tjuvstartade med renoveringsarbetet på Hushagen. Nu får bolaget böta nästan 250 000 kronor.

Tunabyggen håller just nu på med ett omfattande renoveringsarbete på Hushagen. Men bolaget väntade inte in startbesked före rivning av grunden i det första huset påbörjades.
– De har gått händelserna i förväg och det har de erkänt också, säger Jussi Nieminen Jusola (S), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Han och övriga politiker i nämnden beslutade vid sitt förra möte att Tunabyggen därför ska få en sanktionsavgift på 247 537 kronor.
– När man bryter mot bygglagen så får man böta precis som vid andra lagar man bryter. Det spelar ingen roll om det är ett kommunalt bolag, säger Jussi Nieminen Jusola.

Nämnden beslutade vid samma möte också att ge Tunabyggen tidsbegränsat bygglov för bodar som ska användas av byggarbetarna under renoveringen.
Boende på Hushagen har reagerat och tycker att det är olämpligt att bodarna ska stå på kvar på samma ställe under hela byggtiden – även när första huset är färdigt.
Men nämnden anser att placeringen är bra och ger ett tidsbegränsat bygglov till och med den 28 november 2026.

Facebook

ANNONS

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!