ANNONS

Tore Sjöberg, psykolog och psykoterapeut, poängterar kraften i att upprätthålla positivt laddade rutiner även i ansträngda lägen. “Rutiner ger ofta trygghet. De är en tillgång om man känner att marken under ens fötter börjar gunga”, förklarar han.
Foto: Sonny Jonasson

Tryggande taktik i tuffa tider

DALARNA Turbulenta tider testar tillvaron. I pandemins kölvatten virvlar både mild oro och djup ångest. Naturliga reaktioner som kan lindras med metod och insikt.

I detta fall handlar det om ett hot mot vår överlevnad, ett direkt hot om smitta.
Ett indirekt hot om förlust, sorg och död.
Covid-19 genomsyrar det mesta i samhället. Att människor påverkas är oundvikligt.
Tore Sjöberg är psykolog och psykoterapeut vid Dorja psykologkonsult AB i Falun.
– Det finns en oro närvarande, vilket är fullt förståeligt. Att iaktta försiktighet och medvetenhet är klokt. Det är viktigt att vi använder vårt sunda förnuft beträffande risktagande som konsekvenser av dessa.
– Har man tendenser att oftare uppleva oro, rädsla eller skräck blir man självklart tuffare drabbad i dessa tider.

Tores tips för att skingra mörka moln är att eftersträva en rimlig kompassriktning under rådande omständigheter.
Där kompassens nål inte snurrar febrilt mellan hopp och förtvivlan. Att man själv stabiliserar sin situation och åter tar rodret.
– I den mån man kan är det bra att inte hetsa upp sig. Fokusera på de försiktighetsåtgärder som rekommenderas.
Ett nyckelord är “kontroll”.
– Vi människor har ett kontrollbehov. Om negativa tendenser tar överhanden kan man tappa detta. Ett sunt kontrollbehov är att föredra i kristider.

Han lyfter metoder för att skapa kraft och överblick.
– Genom att intala sig att man har kontroll över vissa saker utför man också dessa mer kontrollerat.
– Det gäller att återupprätta känslan av kontroll. Då är chansen god att du blir lite säkrare i dig själv. Att finna positiva aspekter och det du själv kan styra.

I pandemins kölvatten accentueras även människors välvilja.
Handlingshjälp, ekonomiska insatser på gräsrotsnivå och en mångfald av omsorgsfulla initiativ visas.
– Känner stor uppskattning och respekt för människor som ställer upp för varandra, framhåller Tore.
– Vi lever i ett ganska självcentrerat samhälle. Händelser av det här slaget plockar fram goda exempel som jag tror växer vidare i relation till varandra, utvecklar han.

Och lyfter ytterligare tänkvärd taktik för att dämpa effekterna av en mollstämd verklighet.
– Rutiner ger ofta trygghet. De är en tillgång om man känner att marken under ens fötter börjar gunga.
Sjöberg redogör för en instinkt som kan göra sig påmind när saker och ting ställs på sin spets.
– Ju närmare problemet kommer en själv så växer denna. Om smittan fortsätter öka kan också instinkt och känsla av kris öka. Då kan vissa behöva professionell hjälp att hantera känslorna.

Hur pratar man med sitt barn om det som nu pågår?
– Jag tycker att man överlag ska vara tydlig och klar. Förklara och normalisera så gott man kan.
– Att även här försöka skapa fungerande rutiner för dem. Prata på en uppriktig men hanterbar nivå.
Tore Sjöberg understryker:
– Det är viktigt att alla tar ansvar för sitt beteende. Inte bara tänker på konsekvenser i relation till sig själv, utan också hur mitt beteende kan drabba andra.

Publicerad i Annonsbladet Dalarna vecka 14 2020.

Facebook

ANNONS

ANNONS