“Vi kan utgöra en trygg mellanhand för upphittade katter eller katter i behov av ägarbyte”, berättar ordförande Knut Scherman för husdjursföreningen Animalen i Falun.
Foto: Sonny Jonasson

Trygg anhalt för missar på väg mot nytt hem

FALUN. Kattvännerna i husdjursföreningen Animalen möter vinterkylan med värme. Aktiviteter för missarnas bästa pågår året runt och man välkomnar också intressenter som planerar att skaffa katt. Knut Scherman, ordförande i föreningen, klargör att man värnar om katter i alla åldrar och har stort geografiskt omfång. – Generellt sett kan man säga att vi hämtar och jobbar med katter i hela Dalarna, säger han.

Stugans funktion som kattsluss syftar till att förse katter med nya, trygga hem.
Nyligen har fem viltfödda kattungar utan mamma här fått en fristad i väntan på ny ägare.
De uppskattningsvis 8–9 veckor gamla ungarna är dessutom syskon som gärna tyr sig till varandra, informerar Knut.
– De är upphittade i Dala-Floda, säger han.

Och fortsätter:
– Vi har även fler katter på väg in i nuläget. Vi vill gärna uppmärksamma allmänheten på att det här finns fina katter i tryggt förvar om man funderar på att skaffa ett husdjur.
– Det är bara att slå oss en signal när som helst, alternativt besöka oss här en tisdagsförmiddag då vi kan öppna för intressenter.
När Lokalt i Falun besöker den djurvärnande lilla inrättningen finns också två vuxna katter på plats, varav den ena tingats och inom kort hamnar i ny och förhoppningsvis permanent hemvist.

Båda dessa fyrfotingar har nyligen inlämnats till kattslussen och beskrivs ha haft tidigare hemvister i Vikarbyn, strax utanför Rättvik.
Knut Scherman och föreningens vice ordförande Jim Aronsson upplyser att det i runda tal rör sig om cirka 20 katter per år som passerar kattslussens omsorgsfulla verksamhet.
– Ofta har vi mer att göra under hösten, men det där går lite upp och ned och växlar mellan årstiderna, säger Knut.

“Vi finns kort sagt för de katter som av någon anledning just nu saknar ett permanent hem”, berättar Knut Scherman och Jim Aronsson vid husdjursföreningen Animalen i Falun. Här med en kattunge som fått en trygg mellanlandning i väntan på ny fast boplats. Foto: Sonny Jonasson

Han riktar ånyo stor tacksamhet till de lokala företag som säkrade stugans eluppvärmning, vilket ger Animalen påtagligt bättre förutsättningar att hjälpa djuren.
– Det är oerhört betydelsefullt för oss. Vi är en liten förening som gör det mesta av små medel, och vill folk stötta oss får de hemskt gärna göra det.
Duon hälsar att man även öppnar för ett specialriktat arrangemang med en katt i föreningens närhet.
– Ja, vi vill hitta ett hem till den hos någon som kan ha den i längre perioder, men att vi temporärt kan få låna tillbaka katten. Detta då vi önskar att denna katt inte kastreras och av föreningen får användas till avel.
– För att underlätta i själva avståndsfrågan är det därför givetvis välkommet att denna potentiella kattägare är boende i närheten på lokal mark, utvecklar Knut Scherman.

I sällskap av Aronsson förbereder han för de fem kattsyskonens veterinärbesök som syftar till dessas första vaccination och chipmärkning.
– Några är lite blygare och några är lite busigare. De känner trygghet i varandras sällskap, och de har även precis lärt sig att gå på lådan, berömmer Knut de små charmtrollen, varav en nu även levererats till ny ägare och trygg hemmaplan.
Knut avrundar och förtydligar gällande kattslussens ändamål:
– Vi kan utgöra en trygg mellanhand för upphittade katter eller katter i behov av ägarbyte. Vi finns kort sagt för de katter som av någon anledning just nu saknar ett permanent hem.

Facebook

Populärt på webben