ANNONS

Nationellt minskade antal dödsolyckor i trafiken från 221 till 190 under året. I Dalarna ökade antalet med 1, från 8 till 9, enligt Transportstyrelsens preliminära statistik.
Foto: Sonny Jonasson

Trafikolyckor 2020: “Kan inte utesluta att pandemin påverkat”

DALARNA Antalet dödsolyckor i trafiken minskade i Sverige under 2020. Preliminär statistik från Transportstyrelsen visar att 190 personer omkom längs landets vägar.

I Dalarna är siffran 9. En ökning med 1 dödsfall i trafiken jämfört med 2019.

Nationellt sett har alltså antal omkomna i trafikolyckor på de svenska vägarna under fjolåret minskat med 31 personer – från 221 till 190.
Minskningen märks mest gällande personbilsolyckor, både i fråga om kollisioner och singelolyckor.
Även upphinnandeolyckorna (som innebär att du kör på någon eller blir påkörd bakifrån), som statistiskt räknas för sig, beskrivs ha minskat betydligt.
Rörande oskyddade trafikanter har antal omkomna också minskat på motorcykel, cykel och påkörda fotgängare jämfört med de senaste fem åren.

Mellan mars och april minskade antalet olyckor stort. Samtidigt minskade också trafikarbetet.
Under tidig höst uppges olyckorna återigen ha minskat, medan trafikmängden däremot ökade. I november vände utvecklingen och antalet olyckor ökade.
Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen, kommenterar:
– Vi har uppnått Nollvisionens etappmål för vägtrafiken som innebär högst 220 omkomna år 2020. Men 2020 är ett speciellt år och det går inte att utesluta att pandemin har påverkat olyckstalen.
– Vi behöver därför titta närmare på om det går att se vilken påverkan pandemin fått på utfallet, redogör han.

Ett nytt etappmål är därtill bestämt. Detta innebär bland annat en önskad halvering av antalet omkomna i trafiken till 2030.
– För att vi ska bli framgångsrika i trafiksäkerhetsarbetet krävs fortsatta insatser från alla aktörer. Vi behöver rikta större fokus på fallolyckor bland gående. Det är en trafikantgrupp som står för en stor andel av skadade i trafikmiljön, men som hittills inte ingått i uppföljningen av etappmålen, utvecklar Jonas Bjelfvenstam.

  • I Transportstyrelsens skärskådning av trafikolyckorna 2020 märks även följande siffror och bedömningar:
  • 93 av de omkomna bilisterna hade färdats i personbil, övriga i lastbil. Den vanligaste olyckstypen bland omkomna bilister var singelolyckor med 51 omkomna följt av mötesolyckor med 39 omkomna.
  • Under 2020 omkom 28 motorcyklister. Det är ungefär lika många som 2019 då 29 motorcyklister omkom.
  • 14 cyklister omkom under 2020, jämfört med 17 omkomna 2019.
  • Under 2020 omkom 23 fotgängare efter att ha blivit påkörda av motorfordon.
  • Av de som omkom 2020 var 40 kvinnor och 150 män, 15 var under 18 år och 55 var 65 år eller äldre.

För Dalarna visar Transportstyrelsens preliminära statistik 9 döda, 53 svårt skadade och 411 lindrigt skadade i trafikolyckor på länets vägar.
En ökning med 1 dödsolycka jämfört med 2019. Rörande svårt skadade och lindrigt skadade noteras en minskning med 40 respektive 39 fall.

Facebook

ANNONS

ANNONS