ANNONS

Stora torget i Hedemora rankas som landets 57:e vackraste torg. Det är föreningen Arkitekturupproret som har korat Sveriges vackraste torg.
Foto: Arkiv

Torg i Hedemora och Säter med på listan när Sveriges vackraste torg korades

HEDEMORA/SÄTER Via föreningen Arkitekturupproret har Sveriges vackraste torg röstats fram under december månad. På listan, som toppas av Lilla Torg i Malmö, finns bland annat Stora torget i Hedemora och Rådhustorget i Säter med.

De senaste åren har Arkitekturupproret arrangerat omröstningar för att kora Sveriges vackraste stad, Sveriges fulaste stad, Sveriges vackraste byggnad och Sveriges fulaste byggnad. Under hösten 2021 gick det att nominera kandidater till det vackraste torget i landet och under december skedde omröstningen, via Arkitekturupprorets Facebookgrupper och Instagramkonto.

Lagom till jul presenterades topp 100-listan. “Självklart kommer vi också rösta fram Sveriges fulaste torg nästa år”, skriver Arkitekturupproret på sin hemsida.
Torget som fick flest röster blev Lilla Torg i Malmö. För Dalarnas del återfinns Stora Torget i Falun på plats 9, med 659 röster. Stora torget i Hedemora kom på 57:e plats med 142 röster och Rådhustorget i Säter placerade sig på plats 91 med 67 röster.

Rådhustorget i Säter rankas som Sveriges 91:a vackraste torg. Foto: Pär Sönnert

Så här presenteras Hedemoras och Säters torg på listan:
57. Hedemora – Stora torget (142 röster):
“Stora torget var ända sedan medeltiden navet i Hedemora som handelsplats. I dag omgärdas det av Stora hotellet, Bergstrandska gården, rådhuset, Perssonska gården, Sahlbergska gården, Hedemora stadshotell, Apoteksträdgården och Gamla apoteket.
Stora torget i Hedemora var ursprungligen betydligt större än idag. På 1500-talet uppläts marken norr om kyrkan till staden, så nuvarande Kyrkogatan kunde förbinda torget och kyrkan, liksom möjliggöra bebyggelse. Utmed torget och dess omgivande gator fanns bodar som var friliggande, men fasta.
Då det första rådhuset uppfördes 1670 (nedbrunnet 1754) anlades bodar utmed detta som hyrdes ut av staden. Stadens gator stenlades 1670, och 1675 belades även torget med kullersten. 1922 kom ett beslut att stensätta gatan över torget med gatsten, genom nödhjälpsarbete.
Med stadsplanen som följde efter stadsbranden 1754 gjordes torget betydligt mindre. Efter att ha modifierat ritningen som togs fram efter branden beslöts det att torget i norr skulle sluta vid apotekare Stammers och rådman Runers gårdstomter, med en korrigering några alnar västerut för källargångarnas skull.
Inga gatunamn fanns vid denna tid, men den nya sträckningen av vad som skulle bli Gussarvsgatan blev därmed en nordgräns. Hedemora är liksom Säter en bortglömd pärla i Dalarna”

91. Säter – Rådhustorget (67 röster):
“Om man hör staden Säter får folk oftast kalla kårar och tänker på Säters mentalsjukhus. Det är nästan sorgligt då Säter är en av Sveriges vackraste städer.
Stadens centrum har är en Sveriges bäst bevarade trästäder. Rådhustorget i Säter ger ett mysigt intryck och byggnaderna runtomkring torget är både vackra välvårdade.
Rådhuset har kanske en av Sveriges vackraste portar. Porten är utsmyckad med joniska kolonner och även med meanderslingor.
Av de svenska tätorter som tidigare varit städer är Säter med sina 4 500 invånare en av de minsta. Man blir inte galen i Säter. Här får själen lugn och ro och det är kanske just därför mentalsjukhuset byggdes i Säter”.

Porten till Rådhuset i Säter får beröm av Arkitekturupproret som skriver “Rådhuset har kanske en av Sveriges vackraste portar. Porten är utsmyckad med joniska kolonner och även med meanderslingor”. Foto: Pär Sönnert

Topp 10-listan:
1. Malmö – Lilla torg (1611 röster)
2. Karlskrona – Stortorget (1191 röster)
3. Sundsvall – Stora Torget (1125 röster)
4. Landskrona – Rådhustorget (1026 röster)
5. Gamleby torg (929 röster)
6. Söderhamn – Rådhustorget (846 röster)
7. Lidköping – Nya stadens torg (791 röster)
8. Åhus – Gamla torget (738 röster)
9. Falun – Stora Torget (659 röster)
10. Ystad – Stortorget (583 röster)
Totalt antal röster som inkom under december månad var 25 568.

Arkitekturupproret är en ideologiskt obunden ideell folkrörelse som arbetar för vackrare arkitektur, trivsammare städer och mänskligare boendemiljöer.
Arkitekturupproret gör uppror mot vad ett växande antal medborgare anser vara dålig arkitektur och mot den eskalerande förfulningen av våra städer:
Misslyckad nybyggnation med antingen snabbuppförd miljonprogramsarkitektur i repris eller spektakulär dekonstruktivism med migränframkallande fasader.
Återupptagna rivningar av välbyggda, vackra, fullt funktionsdugliga och allmänt uppskattade byggnader från 1700-tal till tidig funkis för att bygga större och högre.
Brutalt avvikande parasitiska påbyggnader, tillbyggnader eller infills i historiska miljöer, vid medeltida kyrkor, på kända märkesbyggnader och t o m i parker!
Källa: www.arkitekturupproret.se

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter) nr 2, 2022.

Facebook

ANNONS

ANNONS