SPF Seniorerna Faluns nya styrelse. Främre raden: Christina Zetterström (kassör), Gunilla Barkar, Birgitta Wallman och Karin Malmgren (sekreterare). Bakre raden: Herbert Carlén (vice ordförande), Göran Mossberg och Anders Sätterberg (ordförande).
Foto: Inger Söderlund

Tongivande seniorförening möttes i gammal god regi

FALUN. SPF Seniorerna Falun har begått årsmöte. Mötet markerade därtill dess första fysiska upplaga sedan pandemins inträde.
SPF Seniorerna Falun är en av de största lokalföreningarna i SPF Seniorerna med cirka 2 500 medlemmar.
Årsmötet är alltså det första att genomföras ”live” efter två år av årsmöten per capsulam, alltså utan att man träffats.
En inledande tyst minut hölls för att hedra medlemmar som gått bort under 2020, 2021 och 2022.
Vid mötet omvaldes sedan Anders Sätterberg som ordförande i SPF Seniorerna Falun, och tidsperioden för uppdraget omfattar ett år.
Vidare utsågs Göran Mossberg till ny styrelseledamot i en för övrigt oförändrad styrelseformation.
Till nya ordinarie ledamöter i Kommunala pensionärsrådet (KPR) valdes Kent Karlsson (sammankallande) och Gunilla Barkar.
Körkommittén får en ny verksamhetsansvarig i Stina von Post liksom studiekommittén i form av Peter Olofsson.
En ny kommitté har dessutom inrättats.
Denna med namnet Trivselkommittén, där Anna Maria Wahlberg är verksamhetsansvarig och Marianne Häggblom ledamot.
En rad funktionärer avtackades efter långa och fina insatser för föreningen.
Föreningens egen kör tvingades till följd av sjukdom tyvärr ställa in sitt uppträdande vid årsmötet.
Insänt av:
Margareta Nissby
Facebook
Rockhjältar åter på hemmascenen i sommar
Tung författardebut av Falufostrade hårdrocksvurmare
Nya maxlängden – 34,5 meter fordonståg
"Fotbollen förenar barn och unga"

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS