ANNONS

Några exempel på vad som kan ses i utställningen i konsthallen Meket i Smedjebacken.
Foto: Niclas Bergvall

”Tillbaka till naturen” – utställning på Meken

SMEDJEBACKEN. I pandemitid, är det många som hittat tillbaka till naturen. Det gör även årets sommarutställning på konsthallen Meken. Utställningen pågår fram till den 28 augusti, så än är det gott om tid kvar att njuta av de fem konstnärernas alster.

I utställningen ”Tillbaka till naturen” undersöker konstnärerna Eric Andersson, IC-98, Jenny Käll, Märta König och Lina Sofia Lundin temat natur.
Utställningen bjuder på måleri, installation, transdisciplinära projekt, skulptur, video och småskalig odling.

Mitt i den oupphörliga ångesten under 2020/2021 fann människor runt om i världen tröst i naturen och undgick den dagliga spänningen av osäkerhet genom att grunda sig i något mer varaktigt, skriver Meken i ett pressmeddelande om utställningen och fortsätter:
Den impulsen, oavsett om man längtar efter den frihet som symboliseras av naturen eller upptäcker tillflykt i flora- och faunavärlden, kan ses i nya verk av samtida konstnärer.
För Rousseau var människan i naturtillståndet harmonisk, fri och frisk. Civilisationen däremot har fördärvat människan. Det är från denna ståndpunkt Rousseau ofta tillskrivits slagordet ”Tillbaka till naturen”.
Rousseau använder hypotesen om ett naturligt tillstånd för att försöka svara på dessa grundläggande frågor:
Hur bildas samhällen? Vad avgör rättvis social organisation? Hur kan man förena intressen för var och en? De frågor han reser upp i Contrat Social publicerades 1762 återklingar fortfarande idag.
I en tid av miljöförstöring och klimatförändring vill utställningen skildra hur förhållandet mellan natur och kultur, människa och landskap, gestaltas idag. Är det ett alltigenom apokalyptiskt landskap, sönderslitet och utnyttjat som den samtida konsten färdas i?

Eller finns det i konsten utrymme för nya utopier, där konsten kan vara med och hitta nya strategier?
Ställer ut gör Jenny Käll från Örebro, IC-98 (Visa Suonpää och Patrik Söderlund) från Turku, Finland, Märta König från Stockholm, Eric Andersson från Stockholm samt Lina Sofia Lundin från Falun.

Konstnärspresentation:
Jenny Käll.
Jenny bor och arbetar i Örebro. Hon har studerat på Konstfack och Umeå konsthögskola och verkat både i Sverige och internationellt.
Hon arbetar med skulpturala uttryck och installationer som kretsar kring relationen mellan människan och hennes omgivning. Relationen gentemot landskap, historia/minnen och objekt. Kan kommunikation som vilar i ting tala till oss (människor som också är ting) och berätta något om oss själva? De senaste åren har denna fråga varit en drivkraft och ständigt närvarande i hennes materialdrivna praktik.

IC-98.
Bakom konstnärsnamnet IC-98 döljer sig Visa Suonpää (född 1968) och Patrik Söderlund (född 1974). De bor och arbetar i Turku, Finland.
Med bakgrunder inom bildkonst och kulturvetenskap har IC-98:s 23-åriga samarbete resulterat i böcker, plats- och kontextspecifika projekt och interventioner, animerade bildinstallationer och olika offentliga uppdrag.
IC-98 fick finska statens konstpris 2009 och representerade Finland vid Venedigbiennalen 2015. Deras verk har visats på museer, biennaler och festivaler i Europa, Asien och Amerika. De samarbetar ofta med forskare och andra konstnärer.
Även om deras konst i huvudsak är konceptuell är IC-98 först och främst kända för sina animationer.
Klassisk teckning och digitala effekter kombineras till långsamt växlande landskap och historier om natur, människor och klimat. Mytiska, materiella, faktiska och fiktiva element vävs samman till visuella berättelser utarbetade från manus och formas till en poetisk dagdröm utan givet slut.
IC-98:s senare arbeten behandlar miljöförstöring och vår planets framtid i en posthuman värld.
Verkens stämning växlar mellan en känsla av kris, melankoli, acceptans och resignerad optimism.
Deras produktion kan ses i förhållande till det posthumanistiska perspektiv som avser att ersätta den antropocentriska världsbilden med tonlägen bättre lämpade att överväga de inbördes förhållandena och ömsesidiga beroendet i naturen mellan allt levande och det omgivande landskapet.

Märta König.
Hon bor och är verksam i Stockholm. Hon har genom åren bökat i målarmyllan med en så ifrågasättande iver och entusiasm att bilderna till slut ser ut som om de liksom flugit till henne som feta sparvar. Inget skulle kunna vara längre från sanningen. De tekniska och associativa skikt som skapas genom hennes ständiga utsuddande och övermålande uppstår inte av sig själva. Övertonerna med närmast musikalisk efterklang är frukten av ett hårt och säkert bitvis mentalt dränerande arbete.

Eric Andersson.
Eric är baserad i Stockholm. Hans arbete har sin utgångspunkt i platser som existerar i skuggan av utvecklingen och som ofta besitter värden som har en tendens att glömmas bort när staden ”utvecklas”. Värden bortom säkerhet, homogenitet och ordning. Denna undersökning består av tre olika tillvägagångssätt.
Platsobservationer i form av stadsvandringar, förslag till förändringar i form av skisser och tävlingsbidrag, fysiska ingrepp i form av tillägg eller justeringar. Mestadels genomför han sina projekt anonymt och i städernas marginal. Efter examen i fri konst har han arbetat med flera konstnärliga
undersökningar av stadsomvandlingsprocesser, gemensamt förvaltade urbana miljöer och platsspecifika mer-än-mänskliga fenomen. Projekten har genomförts i Leipzig, Madrid, Köpenhamn, Aten, Rauma och Berlin i en rad olika former, såsom situationsspecifika kartläggningar, visuella idéförslag och fysiska angrepp.

Lina Sofia Lundin.
Hon är verksam i Falun. Hon arbetar i gränslandet mellan konst, hantverk och pedagogik. Det tar sig form i ett undersökande av platser, situationer och fenomen, men även i deltagarbaserade processer, med utgångspunkt i det textila skapandet.
Lina Sofia intresserar sig för den mångfasetterade betydelsen av kultur- och medicinalväxter där hon odlar fibrer och ofta undersöker i tidskrävande experiment hur färg från naturen kan skapa platsspecifika avtryck där faktorer som omgivning och väderförhållanden spelar in – en slags framkallningsmetod som berättar om betydelsen och konsekvenserna av att vara en del av ett kretslopp.
Inför utställningen på Meken arbetar Lina Sofia med ett nyproducerat verk där även kroppen blir central – i den fjärde trimestern. En tid när hormonet oxytocin fyller en viktig funktion i ett känsligt system där ett barn ska näras och det fysiska behöver återhämtas. En process som kräver både sin tid och de rätta förutsättningarna. Med hjälp av textil rekvisita och växten Calendula Officinalis skapar hon en situation där besökaren får ta del av en meditativ upplevelse.
Presentationen av konstnärerna kommer från Mekens folder om ovanstående konstnärer.

Håll avstånd
I konsthallens luftiga lokaler på 600 kvadratmeter finns goda möjligheter att hålla avstånd till varandra. Öppningen sker inom de ramar och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten satt för museer. Konsthallen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att göra ett besök på Meken så säkert som möjligt.

Facebook

ANNONS

ANNONS