ANNONS

”Eftersatt vägunderhåll i kombination med ökad belastning från tung trafik leder till slitna vägar och försämrad trafiksäkerhet. Olaglig överlast är ett särskilt allvarligt problem”, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig inom trafiksäkerhet vid Riksförbundet M Sverige.
Foto: Dreamstime

Tar ton mot överlastning inom tung trafik

FALUN/DALARNA. 42 procent av de tunga fordonen på landets vägar är överlastade. Detta uppmärksammas nu av motororienterade Riksförbundet M Sverige. – Det behövs fler poliskontroller längs vägarna och ett ökat beställaransvar hos svenska transportköpare, säger Tony Gunnarsson som är sakkunnig inom trafiksäkerhet vid förbundet i fråga.
M Sverige är med 70 000 medlemmar landets största konsumentorganisationen för bilister och andra trafikanter.
Nu lyfter man en mätning från Trafikverket som visar att 42 procent av de tunga fordonen på landets vägar är överlastade. Detta medför flertalet negativa faktorer, menar man.
Däribland att vad man betraktar som en redan snabb nedbrytning av det svenska vägnätet påskyndas ytterligare.
Därtill att risken för allvarliga olyckor ökar.
I en kungörelse från M Sverige kommenterar sakkunnige Tony Gunnarsson detta i skarpa ordalag.
– Det är livsfarligt med så många överlastade tunga fordon på svenska vägar. Överlastning påverkar lastbilarnas hållfasthet och gör olyckor allvarligare.
Han utvecklar:
– Upptäcktsrisken för detta lagbrott måste öka, annars hotas trafiksäkerheten.
Man åberopar vidare att Trafikverket slagit larm om att de inte klarar av att upprätthålla vägnätets nuvarande tillstånd.
Vägarnas funktion kommer att försämras framöver – och stor del av denna nedbrytning orsakas av de tunga fordonen, menar M Sverige.
Tony Gunnarsson:
– Ett eftersatt vägunderhåll i kombination med ökad belastning från tung trafik leder till slitna vägar och försämrad trafiksäkerhet. Olaglig överlast är ett särskilt allvarligt problem.
– Studier har visat att 20 procents överlast på däcket medför att dess belastningsverkan fördubblas.
I samma trafiktunga pressmeddelande gör man även gällande att den tunga trafiken också på andra sätt påverkar trafiksäkerheten.
Man hänvisar här till en polisinsats i februari månad som riktades mot just tung trafik. En insats som uppges ha visat att var femte lastbil hade brister.
Polisen ska även ha registrerat många överträdelser av kör- och vilotidsregler samt flera fall av alkohol- och drograttfylla.
– Alldeles för många oseriösa aktörer inom yrkestrafiken verkar på svenska vägar. När lagbrytarna tillåts komma undan skapas osund konkurrens som tränger undan de laglydiga aktörerna, säger Tony Gunnarsson.
Och avslutar:
– Det behövs fler poliskontroller längs vägarna och ett ökat beställaransvar hos svenska transportköpare.
Facebook

ANNONS

ANNONS