Att Borlänge Energi snart tar över återvinningsstationerna kommer invånarna inte att märka så mycket av, tror Christian Olhans. Men om tre år tas stationerna bort helt.
Foto: Karin Diffner

Tar över återvinningsstationerna i Borlänge

BORLÄNGE. Just nu pågår en avfallsreform – lite i det tysta. Det handlar om ändrade taxor, ändrade sorteringssystem och att Borlänge Energi tar över återvinningsstationerna. – Det är fantastiskt roligt att det händer så mycket på det här området, säger Christian Olhans som är chef för återvinningen.

Nya regler och lagar på återvinningsfronten kommer att innebära en hel del förändringar under de närmaste åren.
Vid årsskiftet tar till exempel Borlänge Energi över skötseln av återvinningsstationerna efter FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen. Men om det innebär att nedskräpningen minskar kan Christian Olhans på Borlänge Energi inte garantera.
– Nej, men vi har ambitionen att göra det bättre, säger han.
För att tömma containrarna vid de 26 återvinningsstationerna som finns i Borlänge får bolaget en ersättning på 2,3 miljoner nästa år. Det räcker inte till vad arbetet kostar.

– Vi och de flesta andra kommuner kommer att behöva ta ut en avgift, i alla fall till en början.

Torbjörn Rosencrantz tycker att det mesta fungerar bra med återvinningen. "De skulle ju kunna hålla undan lite mer till storhelgerna, men de gör väl så gott de kan", säger han.
Torbjörn Rosencrantz tycker att det mesta fungerar bra med återvinningen. “De skulle ju kunna hålla undan lite mer till storhelgerna, men de gör väl så gott de kan”, säger han.

Avgiften som politikerna i kommunstyrelsen sagt ja till är 86 kronor per villa om året, 60 kronor per lägenhet och 43 kronor per fritidshus.
I flerfamiljshus ska det förutom mat- och restavfall gå att sortera både glas, metall, papper, plastförpackningar. Ju bättre de boende blir på att sortera, desto lägre kan avgiften bli.
Intresset hos bostadsrättsföreningar för att få fler sorteringsmöjligheter är stort.
– De står i kö för att få börja.
Varför då?
– Det är en ökad service för de boende som också får göra en god insats. Och att återvinna mer är väldigt viktigt ur ett klimatperspektiv.

När det gäller villa- och fritidshusägare är det inte lika säkert att avgiften minskar utan den kan lika gärna öka. Det beror på vilket nytt sorteringssystem som kommunen ska införa till 2027 när återvinningsstationerna försvinner.
– Vi håller på att testa och titta på andra kommuner som håller på med det här nu.
Klart är att avfallet ska hämtas på samma ställe som nu, det vill säga oftast vid tomtgränsen. Men vilken typ av tunnor som behövs för ut för att få plats med allt är inte bestämt. Det är viktigt att kärlen är kundvänliga, lätta att tömma, inte kräver för många chaufförer och ger en bra arbetsmiljö.
– I vår ska vi ta beslut om vilket system det blir, säger Christian Olhans.
Den vanliga avfallstaxan ändras inte vid årsskiftet.

Facebook
"Fler och fler vill skydda sina värden".
"Det är jätteroligt att åka runt i gårdarna"
"Vi behöver verkligen inte leta efter lämpliga vinnare".

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS