ANNONS

Anders Lindh, Martin Öhman och Joakim Storck i gemensam front för det nu tecknade medborgarlöftet gällande Sociala insatsgrupper.
Foto: Falu kommun

Tar krafttag mot kriminalitet

FALUN. Falu kommun och Polisen är enade i ett medborgarlöfte. Detta stipulerar att större resurser nu riktas till ungdomar 12-20 år med risk att hamna i missbruk eller kriminalitet. – Vi inom polisen tillsätter nu en grupp områdespoliser i lokalpolisområde Falun som bland annat kommer att jobba i samverkan med Falu kommun i det brottsförebyggande arbetet, säger Martin Öhman som är tillförordnad chef för lokalpolisområde Falun.

Falun uppvisar problematik gällande missbruk och brottslighet bland stadens ungdomar.
Kommunen konstaterar tidigare insatser i samspel med polismakten som framgångsrika, där negativ utveckling bromsats.
Därav stärker man nu en etablerat god samverkan.

Detta sker genom ett medborgarlöfte inom vilket Lokalpolisområde Falun och Falu kommun nu riktar resurser enligt arbetsmetoden Sociala insatsgrupper (SIG).
Målgruppen är barn och unga i åldern 12–20 år med hög riskbedömning för missbruk och kriminalitet.
Vilket också inkluderar radikalisering till våldsbejakande miljöer.
Anders Lindh är kommunalråd och ordförande för Faluns brottsförebyggande råd (BRÅ).
– Det känns väldigt bra att vi tillsammans får bättre förutsättningar till ett tätare samarbete, säger han i en kommuniké från kommunen.

Syftet med medborgarlöftet återges bland annat i följande fokuspunkter:
▪ Skapa och ta tillvara engagemang i lokalsamhället
▪ Säkerställa medborgarnas möjlighet att få insyn i och påverka beslutsprocesser
▪ Kommunicera brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter

Faluns kommuns Brå-samordnare Ulrika Gustafsson Lindberg åskådliggör såväl en oroande utveckling som positivt laddad målbild.
– Falun är en förhållandevis lugn och trygg kommun. Trots det finns unga och unga vuxna som påbörjat och kommit långt i missbruk och kriminell livsstil utan att ha upptäckts eller utan att det stöd som erbjudits gett önskad effekt.
Tidig upptäckt och tydlig samverkan ska renodla resurser för att nära den unga och dennes familj vända en negativ spiral, framhåller hon.
Hon ser de medverkandes gemensamma resurskapital som kraftkälla.
– Detta för att kunna ge bästa tänkbara stöd, betonar Ulrika.

I medborgarlöftet stärker Polisen sin lokala närvaro och arbetar långsiktigt brottsförebyggande mot gängkriminalitet och narkotika.
Falu kommun tillsätter bland annat utvecklingsledare och koordinator som ska leda arbetet med Sociala insatsgrupper.
– Det finns en styrka i att vi och kommunen gör detta tillsammans, säger Martin Öhman, tillförordnad chef för lokalpolisområde Falun.

Joakim Storck (C), kommunstyrelsens ordförande, sammanfattar:
– Falu kommun och Polisen tar nu ett stort steg framåt i det brottsförebyggande arbetet. Det känns mycket bra.

Facebook

ANNONS

ANNONS