“Tänd ett ljus med mig den 10 september 20.00.  En liten handling, visa att just du inte blundar för psykisk ohälsa”, uppmanar Falutjejen Magdalena Wänerstam.
Foto: Dreamstime

Tänder ett ljus för att belysa psykisk ohälsa

FALUN. Världshälsoorganisationen WHO markerar den 10 september som suicidpreventionsdagen. Syftet är att lyfta diskussionen och belysa arbetet i att förebygga självmord. – Det är människoliv och öden det handlar om, betonar drivkraften tillika den i Falun hemmahörande Magdalena Wänerstam.

Detta år möjliggör inte någon ljusmanifestation i egen regi, meddelar Falubon Magdalena Wänerstam.
Som själv är en av många som lever med psykisk ohälsa och som önskar uppmärksamma den utbredda problematiken.

Detta gör hon, trots avsaknad av större arrangemang, genom att tända ett ljus för dem som inte mår bra.
Och just denna fredag utgör alltså den i sammanhanget högaktuella suicidpreventionsdagen.

I ett pressmeddelande uppmanar Magdalena fler att följa hennes exempel.
Under rubriceringen “Inte ensam i Falun” hoppas hon att Faluborna gör henne sällskap i att i kväll 20.00 tända ett ljus för de som lever med psykisk ohälsa.
– Tänd ett ljus med mig den 10 september 20.00.  En liten handling, visa att just du inte blundar för psykisk ohälsa.
– Sedan måste arbetet fortsätta övriga 364 dagar om året men den här dagen är en början. Hjälp mig störa döden, vädjar hon med lika delar ödmjukhet och eftertryck.

Facebook
Kämpar för funktionshindrades delaktighet
"Vi ligger efter så det sjunger om det"
Stora framsteg i kampsportens tecken
Stora värden i stark samvaro

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS