Etikett: Falualliansen

(S) tar ton i Slättasituation

De aviserade ingreppen i Slättaanläggningarna innebär bland annat kortare sommar för utomhusbadet från och med 2022 samt att gymmet ska stängas för allmänheten. Nyheter som

Läs mer »