“Tyvärr tvingas vi konstatera att handelns brottsutsatthet fortsatt befinner sig på alltför höga nivåer”, säger Nina Jelver som är tillförordnad säkerhetschef vid Svensk Handel.
Foto: Pressbild

Svensk Handel larmar – tjuveri för miljardbelopp

FALUN/DALARNA. Stölderna i handeln uppges vara ett fortsatt stort problem för många av landets handlare. Svensk Handel redovisar i sin “Trygghetsbarometer” för fjolårets fjärde kvartal att mer än var tredje handlare meddelar att de nyligen utsatts för stöld eller ringa stöld. – 2021 stals det för 8,5 miljarder inom den svenska handeln. Det är enorma siffror, betonar Nina Jelver som är tillförordnad säkerhetschef vid Svensk Handel.

Svensk Handel är bransch- och arbetsgivarorganisationen för ett brett spektrum av handlare.
I sitt senast framtagna säkerhetsindex – där butikernas brottsutsatthet sätts i fokus – minskar förvisso de samlade siffrorna med två procentenheter jämfört med föregående kvartal. Nu befinner sig dessa nummer på 44 procent.

Detta är emellertid en minskning som bör betraktas utifrån det faktum att indexet på senare tid ökat och förankrat sig på höga nivåer kring 40–50 procent, framhåller man.
Nina Jelver kommenterar:
– Tyvärr tvingas vi konstatera att handelns brottsutsatthet fortsatt befinner sig på alltför höga nivåer. Under senare tid har vi kunnat ta del av hur stölder av populära varor, till exempel kött, blivit ännu vanligare.

Nina Jelver, Svensk Handel. Foto: Pressbild

Hon fortskrider i frågan:
– Beslutsfattare måste förstå konsekvenserna av att inte agera på varningssignalerna. För många handlare är läget akut och butiker riskerar att stänga igen.
Ovan nämnda rapport visar även att benägenheten att anmäla även fortsättningsvis befinner sig på alltför låga nivåer, menar Svensk Handel.
Här åsyftas statistik för att färre än hälften av fallen med stölder eller ringa stölder leder till polisanmälan.

Detta, påpekar branschorganisationen, beror på handlarnas erfarenheter av att en anmälan sällan leder till fällande dom.
– Det är lätt att vifta bort stölder som ett litet problem, men 2021 stals det för 8,5 miljarder inom den svenska handeln. Det är enorma siffror som innebär stora svårigheter för många av våra medlemmar, inte minst i dessa tuffa tider.
– Det måste till tydliga markeringar om att brott likt dessa inte kan begås ostraffat, annars kommer de tyvärr bara att fortsätta och i värsta fall öka i frekvens, säger Nina Jelver.

Svensk Handel omnämner här ovan såväl tillgreppet “stöld” som “ringa stöld”.
Lagen stipulerar att skillnaden dessa två emellan beror på var brottet begås.
Om tillgreppet sker i butik är gränsen vid 1 000 kronor och om det sker utanför en butik sänks gränsen beroende på hur stort integritetsintrång gärningsmannen gör.

Facebook

Populärt på webben