ANNONS

Det nya äldreboendet planeras stå klart i början av 2021, och fokuserar på tre olika vårdområden för de boende. “Dessa är fördelade på korttidsboende, demensboende och boende för behov av hög omvårdnad”, förklarar Camilla Andersson Sparring, ordförande i Falu kommuns omvårdnadsnämnd.
Foto: Sonny Jonasson

Stort vårdboende tar form

FALUN. Efterfrågan på vård- och omsorgsboende är stort. I Falun skapas nu Slottet.

Bygget i Bojsenburg är i full gång, vilket ska resultera i 60 lägenheter för ändamålet.
– Slottet kommer att erbjuda olika inriktningar beroende på individens vårdbehov, berättar omvårdnadsnämndens ordförande Camilla Andersson Sparring (C).
I Bojsenburg, det stora bostadsområdet beläget i Faluns norra delar, pågår nu byggnation av vad som efter slutlig slipning utmynnar i en voluminös skapelse kallad Slottet.
Dess innandöme ska utgöra hem för Falubor med behov av en hjälpande hand i tillvaron.
Camilla Andersson Sparring är ordförande i kommunens omvårdnadsnämnd.

I stadsdelen Bojsenburg byggs nu vård- och omsorgsboendet Slottet. “Vi har nyligen haft ett avstämningsmöte och ser att vi ligger rätt i tid. Budget håller också”, meddelar Camilla Andersson Sparring, ordförande i kommunens omvårdnadsnämnd.

– Slottet kommer att erbjuda olika inriktningar beroende på individens vårdbehov.
– Dessa är fördelade på korttidsboende, demensboende och boende för behov av hög omvårdnad, förklarar hon.
Den resliga byggnadens totalt fyra våningar kommer att inhysa sammanlagt 60 lägenheter för nämnda syfte, och inför projektets förverkligande har berörda parter nyttjat nytänk.
– Ja, vi testar i och med det här att bygga på ett för oss nytt sätt, enligt en metod kallad partnering, informerar Camilla.
Att bygga via partneringmodell innebär i praktiken att fler får säga sitt, i en dialog som ska komma slutresultatet tillgodo.
En förekommande term är också samverkansentreprenad. I Slottets fall har såväl kommun som vårdpersonal och byggare samarbetat i detta. När vision övergått i färdig formation planeras almanackan visa uppstartsskedet av 2021.
– Vi har nyligen haft ett avstämningsmöte och ser att vi ligger rätt i tid. Budget håller också, meddelar Camilla Andersson Sparring och betonar det nya vård- och omsorgsboendets positiva funktion då Falun i likhet med många andra kommuner behöver alla dylika resurser man kan få i sammanhanget.
Budgeten i fråga är i ramar om 171 miljoner kronor.
Inblandade krafter i Slottets uppförande är A Vestlund ingenjörsbyrå AB (projektering av prefab-konstruktioner i trä), Kommunfastigheter i Falun (byggherre), Byggpartner i Dalarna AB (entreprenör), Huskomponenter i Linghed AB (leverantör).

Publicerad i Annonsbladet Dalarna, Falun v52

Facebook

ANNONS

ANNONS