ANNONS

”Under de senaste 16 månaderna har vi sett hur entreprenörer kavlat upp ärmarna för att anta de utmaningar som en global pandemi har medfört”, säger Angelica Ekholm, vd Dalarna Science Park.
Foto: Dalarna Science park

Storsatsning på det regionala näringslivet

DALARNA/BORLÄNGE. Dalarna Science Park tilldelas miljonbelopp för att bidra till utveckling av regionens företag. – Vi är oerhört glada, säger Victoria Ställberg på Sience Park.

Dalarna Science Park har tilldelades närmare sex miljoner kronor av Tillväxtverket och Region Dalarna. Pengarna ska användas till att vidareutveckla Dalarnas näringsliv med målet att företagen ska stärka sin konkurrenskraft genom ökad innovationsförmåga.
Samtidigt presenterar Dalarna Science Park färska siffror från vårens Innovationspanel som bekräftar Dalarnas starka entreprenörsanda. 64 procent av respondenterna i undersökningen anser att det finns klara fördelar med att driva företag i regionen.

Ansökan till Region Dalarna och Tillväxtverket om medel för att kunna bidra till vidareutveckling av Dalarnas företag lämnades in i mitten av april i år. Nu är ansökan beviljad.
De medel som Dalarna Science Park nu får tillgång till ska under två års tid användas för att stötta befintliga bolag i regionen att bli ännu bättre på att möta konkurrens och att kunna ställa om verksamhet om förändringar i omvärlden kräver det.
– Under de senaste 16 månaderna har vi sett hur entreprenörer kavlat upp ärmarna för att anta de utmaningar som en global pandemi har medfört. Vi har sett hur det ur kriser föds nya idéer och starka varaktiga innovationer som annars kanske aldrig hade blivit verklighet. Det är den här kraften vi ska ta vara på och se till att fler entreprenörer ställer sig i startblocken för att vilja utveckla sina bolag, säger Angelica Ekholm, vd Dalarna Science Park.

Anslaget som nu beviljats av Tillväxtverket och Region Dalarna ska genomföras i projektet HIT – Hållbar Innovation, omställning och tillväxt. Projektet startar i september i år och ska pågå till augusti 2023.
– Vi är oerhört glada över att ha fått både Tillväxtverkets och regionens förtroende att hjälpa till att vidareutveckla företag i Dalarna. Vi kommer med projekt HIT att erbjuda befintliga företag en möjlighet att jobba med sin omställningsförmåga. Det gör vi med hjälp av olika hållbarhetsprocesser, säger Victoria Ställberg, chef Affärsutveckling Dalarna Science Park.
Under våren genomfördes Dalarna Science Parks första digitala Innovationspanel som bland annat handlade om företagsklimatet i regionen. Det fanns en klar majoritet av de svarande som ansåg att Dalarna är en gynnsam region att driva företag i.

Hela 64 procent anser att det finns stora fördelar med att driva företag i regionen och 52 procent svarade att Dalarna har ett positivt företagsklimat.
– Vi ska vara väldigt ödmjuka inför det faktum att många just nu anser att Dalarna är en entreprenörsvänlig plats. Men utvecklingen går snabbt liksom den ökade konkurrensen. Därför måste vi säkra en fortsatt stabil position bland företagare i Dalarna för att vi ska kunna behålla de bolag som redan finns här och samtidigt säkra förutsättningar för att nya kommer till. Ett levande näringsliv blir en levande region, säger Angelica Ekholm, vd Dalarna Science Park.

Facebook

ANNONS

ANNONS