ANNONS

Från vänster Johan Wallberg, Tom Johanson, Niklas Gustafsson, Krister Vornanen och Robin Engström jobbar alla på Dala Återbyggdepå.
Foto: Veronica Rigtorp

Stora miljövinster med Dala Återbyggdepå

Känns det fel att kasta något som kunde återanvändas? Varje år kastas många tusen ton byggmaterial av företag och privatpersoner. Nu finns det ett alternativ, en återbyggdepå.

På nyinvigda Dala återbyggdepå kan privatpersoner och företag både lämna och köpa material.
– Vi har fått in jättemycket grejor redan, säger Niklas Andersén, som jobbar på depån.
– En viktig framgångsfaktor för projektet har varit det fantastiska samarbetet mellan alla parter. Borlänge kommun, Borlänge energi, Tunabyggen, Hushagen och Dalarnas Försäkringsbolag ska alla ha en stor eloge för sin positiva och prestigelösa inställning under projektets genomförande, säger Hanna Bergman, projektledare.
Fastigheten som Dala återbyggdepå huserar i är stort.
– Föreställ er att den här fastigheten är en container. Idag slängs så mycket virke att det skulle fylla “containern” på mindre än två månader, berättar Lena Lagestam styrelseordförande Borlänge energi.

Kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman (S) berättade att det i snitt kastas cirka ett ton byggmaterial per person och år i Sverige.
– 20 procent på skadade bilar återbrukas. Det finns lika stor potential på byggsidan, slår Ola Berglund, skadechef på Dalarnas Försäkringsblag fast.
Deltagande talare vid invigningen var: Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, Lena Lagestam, styrelsens ordförande Borlänge Energi, Anders Grånäs, VD Dalarnas Försäkringsbolag, Ronny Beyer, styrelsens ordförande Hushagen, Kenneth Persson, styrelsens ordförande Tunabyggen.

Byggavfall utgör en stor del av männsklighetens avfallsströmmar. Att deponera och förbränna avfallet innebär stort resursslöseri och ger en betydande klimat- och miljöpåverkan. Om rester från rivning, nybyggnation och renovering istället kan tas omhand och få nya användningsområden kan stora miljövinster och även ekonomiska vinster göras.

Många Borlängebor är redan bekanta med konceptet ”Ta till vara”. Nu presenteras det i ny upplaga för den som vill renovera med omtanke för miljö, genom en återbyggdepå på Islingby industriområde för byggmaterial ska öka återbruket och med det minska klimatpåverkan och nyproduktion.
Återbyggdepån är viktig, inte bara för att minska avfallsmängderna utan även i sin roll som arbetsplats för den som är i behov av arbetsträning eller är inom ramen för ett integrationsprojekt.

I Borlänge kommun har det i flera år funnits ett intresse för att öka återbruket av byggmaterial. Högskolan i Dalarna, Byggutbildning STAR, ByggDialog Dalarna, Borlänge Energi, Tunabyggen, Hushagen och Borlänge kommun har sedan hösten 2017 diskuterat möjligheterna för ett arbete kring återbruk av byggmaterial. Våren 2019 kom även ett initiativ från Dalarnas försäkringsbolag som såg ett behov att kunna åtgärda försäkringsskador på ett mer hållbart sätt.

Koppling till globala målen
Återbyggdepån bidrar till en hållbar utveckling bland genom att bidra till en minskad resursanvändning och en möjlighet att konsumera hållbara produkter. Minskad klimatpåverkan genom att förlänga livslängden på varor och material och därigenom minska nyproduktionen. Den bidrar också till minskad fattigdom och ekonomisk tillväxt genom ökad sysselsättning och möjlighet till egen försörjning för personer som idag står utanför arbetsmarknaden.
Återbyggdepån bidrar till följande globala mål:
• Mål 1: Ingen fattigdom
• Mål 8: Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt
• Mål 11: Hållbara städer och samhällen
• Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
• Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Källa: Dala Återbyggdepå.se

Krister Vornanen från Dala Återbyggdepå tar emot byggmaterial från Bengt Nygren som precis renoverat sommarstugan och istället för att köra det på tippen, lämnar det till den nyinvigda Dala Återbyggdepå på Islingby industriområde. Foto: Veronica Rigtorp
Projektledare Hanna Bergman i samtal med Jonn Are Myhren, docent, universitetslektor och ämnesansvarig för byggteknik på Högskolan Dalarna. Foto: Veronica Rigtorp
Ola Berglund, skadechef på Dalarnas Försäkringsbolag berättade att köksinredningen Ballingslöv, som bolaget lämnat in till depån, är helt oanvänd och nytt. Utan depån hade allt hamnat på tippen. Foto: Veronica Rigtorp
Dala Återbyggdepå. Återbyggdepåns huvudfokus är att minska avfallet vilket är ett av kommunens viktigaste mål i den avfallsplanen som är fastställd av kommunfullmäktige. Foto: Veronica Rigtorp
Borlänge energi styrelsens ordförande Lena Lagerstam, hade med en planka för att illustrerar allt som slängs i byggmaterial. Foto: Veronica Rigtorp
Från vänster Tunabyggen styrelseordförande Kenneth Persson, Borlänge energi styrelseordförande Lena Lagerstam, Hushagen styrelseordförande Ronny Beyer, Dalarnas Försäkringsbolag vd Anders Grånäs och Borlänge kommun kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman (S). Foto: Veronica Rigtorp.
Facebook

ANNONS

ANNONS