ANNONS

Jan Bohman.
Foto: Veronica Rigtorp

Stora Enso har slutför MBL-förhandlingarna i Kvarnsveden

BORLÄNGE. Stora Enso har slutfört MBL-förhandlingarna gällande nedstängningen av massa- och pappersproduktionen i Kvarnsveden. 340 personer kommer att sägas upp. Cirka 25 procent av dessa uppsägningar kan hanteras genom pensionsavtal. 100 personer har redan hittat nytt arbete inom Stora Enso eller hos en extern arbetsgivare. Merparten av de anställda kommer att lämna under november.

I april 2021 tillkännagav Stora Enso planer på en permanent nedstängning av massa- och pappersproduktionen i Kvarnsveden på grund av den vikande pappersmarknaden. Som ett resultat av förhandlingarna gällande anläggningen i Kvarnsveden kommer massa- och pappersproduktionen att stängas ned permanent den 30 september 2021. Kundservicecentret i Kvarnsveden kommer att stängas ned senast den 31 december 2021. Energiproduktionen kommer att fortsätta vara i drift, dock endast för att producera fjärrvärme och för att värma upp byggnader på anläggningen.

När planerna på nedstängning presenterades i april i år beräknades det att som mest 440 medarbetare skulle påverkas. Till följd av förhandlingarna kommer 340 personer att sägas upp. Cirka 25 procent av dessa uppsägningar kan hanteras genom pensionsavtal och 100 personer har redan hittat nytt arbete inom Stora Enso eller hos en extern arbetsgivare. Detta inkluderar medarbetare som kommer att arbeta med den fortsatta energiproduktionen.’Merparten av de anställda kommer att lämna under november, meddelade Stora Enso klockan 09.00 tisdagen den 31 augusti.
Stora Enso erbjuder individuellt omställningsstöd till de berörda medarbetarna. Detta omfattar bland annat ekonomiskt stöd för utbildning och flytt vid arbete på annan ort. Medarbetare som vill starta eget företag kommer också att erbjudas ekonomiskt stöd. Stora Enso samarbetar med Borlänge kommun och andra lokala och regionala aktörer genom olika aktiviteter, exempelvis jobbmässor.

Stora Enso har påbörjat ett arbete för att hitta framtida affärsmöjligheter för anläggningen i Kvarnsveden. Processen sker i samarbete med Borlänge kommun och andra regionala och nationella intressenter. Anläggningen i Kvarnsveden har stor potential för framtida användning, en stark industriell infrastruktur, järnvägsförbindelse till Göteborgs hamn, samt anslutning till det statliga elnätet med tillgång till energi och vatten.
När Stora Enso i april meddelade att de planerade att lägga ner Kvarnsvedens Pappersbruk gav kommunstyrelsen omgående Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande och Åsa Granat, kommundirektör, i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att hantera konsekvenserna av en eventuell nedläggning.
Nu står de inför fullbordat faktum. Bruket läggs ner och 340 anställda blir uppsagda.
Bohman svarar:
– Vi jobbar tillsammasn med Stora Enso, men det är dom som äger “siten”(anläggningen ägs av Stora Enso, reds. anm.)
Jan fortsätter:
– Det är stor konkurrans om att få etablering av batterifabriken och om vi fick den skulle det vara som att, ja hur ska jag säga, som att få sju rätt på travet eller att vinan på Jackpott. Nu gör vi allt för att beskriva allt vi redan har i infrastruktur och färdiga detaljplaner.
Så får detta ställas mot de som erbjuder “råmark”. Hela jobbet gör vi tillsammas med Stora Enso, Invest Dalarna med flera.
Vi har skrivit till Volvo och Northvolt och de har tagit emot skrivelsen. Men utanför detta har vi en mängd intressanta förslag, stora som små, berättar Jan Bohman.

“På den snabbt sjunkande pappersmarknaden måste vi tyvärr justera vår produktionskapacitet för att förbättra konkurrenskraften för vår totala pappersverksamhet. Dessvärre innebär detta nedstängning av olönsamma tillgångar”, sa Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky, när beslutet meddelades 20 april. Foto: Stora Enso

Företagets information om planen för Kvarnsveden och Veitsiluoto:
20 april 2021: Stora Enso inleder plan för att permanant stänga massa- och pappersproduktionen vid bruken i Kvarnsveden och Veitsiluoto.
17 juni 2021: Stora Enso slutför fackliga förhandlingar i Veitsiluoto.
1 juli 2021: Stora Enso har avslutat MBL-förhandlingar om nedstängningen av massa- och pappersproduktionen i Kvarnsveden.

Kvarnsvedens bruk
Kvarnsvedens bruk i Borlänge har två pappersmaskiner med en sammanlagd årlig kapacitet på 565 000 ton superkalendrerat (SC) tidningspapper och förbättrat tidningspapper, som används för tidningar, magasin, kataloger, bilagor och detaljhandelsreklam. Bruket har också ett integrerat termomekaniskt massabruk för barrved (TMP) med en årlig kapacitet på 900 000 ton. Den planerade stängningen skulle påverka maximalt 440 personer. Källa: StoraEnso.

Facebook

ANNONS

ANNONS