Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Dala Taptos direktör respektive hedersordförande, kapten Sten Aleman och generalmajor Per Lodin. Duon ser redan nu fram emot 2025 års stora taptoarrangemang i Falun som sker parallellt med regementets årslånga 400-årsjubileum.
Foto: Sonny Jonasson

Stor taptosatsning under regementets jubileumsår

FALUN. I juni 2025 är en stor militärmusikalisk högtid åter på hemmaplan. Dala Taptos nästa framträdande i Falun ska bli något utöver det vanliga. Därtill sammanfaller det med året för Dalregementets 400-årsjubileum. – Det blir en stor arena mellan C-kasern och kanslihuset, upplyser kapten Sten Aleman.

Aleman är rutinerad i sammanhanget och äger mångårig erfarenhet inom såväl musik som det militära. Inte minst kombinationen av dessa två nära förknippade element, vilket är en förening som står i traditions- och känslostark blom när Dala Tapto håller i taktpinnen.
Nu är man tidigt ute för att signalera kraften, det musikaliska krutet och den mäktiga publikupplevelsen inför nästa års spektakulära arrangemang i Falun.

Sten Aleman:
– Helheten utökas och sker så att säga på rätt plats när vi är på regementsområdet. Det är dessutom givetvis både intressant och spännande att det sker i samband med att Dalregementet firar 400 år. Det är två skilda evenemang i både upplägg och datum, men markerar givetvis det hela ytterligare och bidrar med uppmärksamhet i dubbel bemärkelse.

Han fortsätter:
– Vi kommer att köra en tvåtimmars föreställning som sker tre gånger fördelat över två dagar. Lördag kväll, matinéföreställning söndag samt avslutande framförande under söndag kväll. Under söndagen sker också en förgaddringsparad vid Rommehedslägret i Borlänge kring vilken även företag och andra aktörer kan synas och genomföra aktiviteter. En intensiv helg.

Sten Aleman pekar ut riktningen för 2025 års stora återkomst till regementet för Dala Tapto. Då riggas området för ett bjässearrangemang, och viss planering och förberedelser pågår redan nu. Foto: Sonny Jonasson
Sten Aleman pekar ut riktningen för 2025 års stora återkomst till regementet för Dala Tapto. Då riggas området för ett bjässearrangemang, och viss planering och förberedelser pågår redan nu. Foto: Sonny Jonasson

Han klargör att det i samband med den militärmusikaliska höjdpunkten också erbjuds förtäring av olika slag, att stora delar av regementets område är öppet. Den historierika ytan antar skepnaden av en tematiskt präglad, musikaliskt livlig marknadsplats.
– Det kommer även att övas här dagarna innan föreställningarna, vilket ger en ljudkuliss som varslar om vad som är i görningen, ler Sten Aleman.

Och upplyser kring syftet att man redan nu, cirka ett år i förväg, lyfter vad som är på gång.
– Det är en omfattande historia att genomföra något som detta, logistiken är enorm. Och dessutom sker det som sagt i samband med regementets jubileumsår. Vi välkomnar även lokala företag och intressenter att synas på plats, sponsra eller involveras på annat sätt i detta, säger Aleman, kapten i Svea Livgardes Musketerarkår.

När tidningen träffar den meriterade Aleman – som till dags dato bland annat deltagit vid 27 internationella tapton – har han vid sin sida en annan synnerligen erfaren herre.
Per Lodins första aktiviteter på Dalregementet tilldrar sig 1978. Numera är han pensionerad och har ett långt yrkesliv som befäl inom det militära bakom sig. På ett digert CV märks bland annat uppdrag som chef för Orsa kompani (där nuvarande regementschefen, överste Ronny Modigs, då utbildade sig). Han har därtill axlat rollen som brigadchef i Kosovo och chef för FN:s fredsbevarande insatser i Kashmir. En imponerande karriär som i backspegeln också kan reflekteras i det faktum att hans far tidigare var chef för Dalregementet.

Lodins befälsgrad är generalmajor och han är i dag ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.
Från och med denna vår bär han även uppdraget som hedersordförande i föreningen Dala Tapto.
– Min roll är att i första hand utnyttja mitt nätverk för att stötta verksamheten, förklarar generalmajor Lodin.

Han utvecklar:
– Musikens roll inom Försvarsmakten är alltjämt väldigt starkt förankrad, både till dess stödjande delar och det professionella.

Lodin och Aleman konstaterar samstämmigt militärmusikens framträdande funktion via ett dagsaktuellt exempel.
Detta om Ukraina, som innan Rysslands pågående invasionskrig hade 10–15 militärmusikkårer. I dag är siffran mellan 60 och 80, vilket åskådliggör betydelsen av musikens position och förmåga i militär kontext.
– Det här gäller internationellt. Oavsett försvarsmakt så finns en musikkår. Dessa kårer spelar heller inte bara marschmusik, utan besitter ofta en red repertoar. Men de har också en tydlig roll vid flertalet olika ceremonier, som exempelvis begravningar och bröllop, säger Per Lodin.

Kapten Sten Aleman och generalmajor Per Lodin, här på plats vid Dalregementet. Foto: Sonny Jonasson
Kapten Sten Aleman och generalmajor Per Lodin, här på plats vid Dalregementet. Foto: Sonny Jonasson

Sten instämmer och inflikar att arméns musikkår och Kalle Moraeus vid tidigare tillfälle spelat tillsammans i Falun.
– Dessa musikkårer kan spela det mesta och precis som Per säger är variationen påtaglig. Det är en mäktig musikalisk enhet och i symbios med uniformer, blanka knappar, liv och rörelse samt stämningsfullt pang-pang skapas en mycket speciell och häftig upplevelse.

Kapten Aleman vänder blicken mot sin kollega och knyter samman nu med då.
Från 70-talets centrala Falun till dagens enade positiva ansats för Dala Tapto.
– Vi bodde ju faktiskt grannar i tonåren, du och jag, skrattar han.
– Det stämmer bra, visst var det väl på Bergmästaregatan respektive Parkgatan, minns Lodin och får medhåll från Aleman.

Duon sammanfattar med fortsatt tyngd på nästa års stora militärmusikaliska begivenhet – som sannolikt även gästas av musikkårer från andra länder, däribland Finland.
– Det blir en stor arena mellan C-kasern och kanslihuset och vi kommer även att skapa läktare, upplyser Sten Aleman.
– Militärmusikens grundsyfte är att spegla stämningar och känslor hos både soldater och allmänhet, och det är något vi verkligen kan utlova.

Generalmajor Per Lodin:
– Musiken visar upp precision och disciplin. Den signalerar något som också kan avspeglas i annat sammanhang, avrundar han.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!