ANNONS

Stickmyggor är en sommarplåga, framförallt översvämningsmyggan.
Foto: Biologisk myggkontroll

Stor ökning av stickmygg som stortrivs nu

AVESTA Under första veckan i juni genomfördes myggbekämpning i Avestaområdet vilket blev avslutningen på en omfattande första bekämpning för säsongen. Nu visar den senaste fångsten att antalet stickmygg ökat och störst ökning var det i Fullsta, By kyrkby. Här blev resultatet 20 200 fångade stickmyggor att jämföra med 42 ett par veckor tidigare.

Biologisk myggkontroll har bekämpat översvämningsmyggor i 5 856 hektar översvämmade områden inom sju kommuner i Nedre Dalälven varav 699 hektar i Avesta kommun.
Sedan maj 2001 jobbar man också med fångst av stickmyggor, något som utförs från vecka 19 och fram till vecka 37.
Fångsten utförs med standardiserade stickmyggfällor, CDC-fälla, som sätts ut under eftermiddag/kväll och tas in nästföljande morgon/förmiddag. Under vecka 23 blev resultatet 3 100 stickmygg i Sonnboviken, Avesta, att jämföra med 256 ett par veckor tidigare.
I Jädersholmar Folkärna noterades 3 300 (2 000 vid tidigare mätning).
Allra störst ökning noterades i Fullsta, By kyrkby där antalet stickmygg uppgick till 20 200 mot tidigare 42.
I Näckenbäck, By kyrkby fångades 1 400 stickmygg och där var fångsten noll innan.

Hur räknar man mygg?
– Vi räknar när det är några hundra till antalet och sedan får vi uppskatta resten, vi gör en beräkning helt enkelt, säger Pernilla Wahlqvist, entomolog med monitoringansvar.
Hon berättar att de också vill veta vilka arter det rör sig om och om det utgör ett problem för människor.
– En del tycker det är jättejobbigt även när det är lite mygg och vi måste följa hela säsongen. Översvämningsmygg trivs nu och då blir det mer, säger hon vidare.
I Sverige finns cirka 50 arter av stickmyggor beskrivna och honor av samtliga dessa arter suger blod från ryggradsdjur. De två största grupper är skogsmygg och översvämningsmygg och de innehåller flertalet av de stickmyggarter som tar blod från människor.
– Sedan dyker det upp nya arter och en del nya arter kommer med klimatförändringar, säger Pernilla Wahlqvist.

Bekämpningen av översvämningsmyggor vid Nedre Dalälven startade år 2002. Bekämpning med VectoBac G har generellt gett låga stickmyggmängder även under översvämningsåren 2008, 2009, 2010, 2012, 2015 och 2018. Dessa år hade de omfattande översvämningarna producerat mycket stora mängder översvämningsmyggor om man inte utfört bekämpning.
Biologisk myggkontroll skriver på sin hemsida att från mitten av april till slutet av augusti följer man dagligen variationerna i Dalälvens flöden och vattenstånd. När det blir översvämning åker ansvariga först ut för att få en överblick över situationen. Baserad på översvämningens omfattning och antal översvämningsmygglarver per liter vatten gör man sedan en bedömning om bekämpningsbehovet. För att få bekämpa krävs det fler än fyra larver per liter i stora vattensamlingar och fler än 50 larver per liter i mindre vattensamlingar eller diken.

Flera generationer översvämningsmyggor kan utvecklas under en sommar och orsaka enormt stora och omfattande problem över lång tid. Dessa aggressiva stickmyggor skyr inte sol, är aktiva mitt på dagen och de kan flyga i stora mängder upp till tio kilometer eller mer för att hitta sitt blodmål.
Skogsmyggorna håller sig i närheten av larvmiljöerna, är mest aktiva under kvällar och upplevs som mindre aggressiva än översvämningsmyggor. Även dessa stickmyggor uppfattas som påfrestande när de förekommer i riktigt stora mängder, men de är inte ett sådant problem att de behöver bekämpas vid Nedre Dalälven.

Facebook

ANNONS

ANNONS