ANNONS

Framtidsprognoserna är ljusa för den som söker jobb i Dalarna anser arbetsmarknadsanalytiker Jan Sundqvist.
Foto: Thomaz Andersson

Stor chans till jobb i Dalarna

DALARNA. Det finns och kommer att finnas gott om jobb i Dalarna. Inte ens den lågkonjunktur som förutspås förmår att oroa prognosmakarna.

350 företag, statliga verk och offentliga inrättningar har i djupintervjuer delat med sig av sin bild av arbetsmarknaden i Dalarna. Deras svar har analyserats av arbetsförmedlingen, huvudsakligen av analytikern Jan Sundqvist.

Den samlade bilden är lovande läsning för den arbetssökande, men betydligt dystrare för dem som har en önskan att anställa.
– Det har inte funnits en sådan efterfrågan på arbetskraft sedan 1980-talet, fastslog Sundqvist.

En förklaring står att finna i att stora pensionsavgångar stundar. I år, och ytterligare elva år framåt, så ska uppemot 3 000 personer årligen ersättas på sina arbetsplatser.
– Effektiviseringar kan ersätta några av dem, men erfarenheten säger att om 100 slutar så behövs 90 nya. Bristen på personal hindrar företagen att växa, sammanfattade Sundqvist.

Trots att behovet av att anställa är rekordhögt så är 6,1 procent anmälda som arbetssökande. De flesta av dem är utrikes födda och många är lågutbildade.

– De utrikes födda har under senare år varit räddningen för företagen i Dalarna och kommer i framtiden att var en allt viktigare resurs. Det är därför väldigt viktigt att ge fler de förutsättningar som behövs för att ta plats på arbetsmarknaden, anser Jan Sundqvist.

Publicerad i Annonsbladet (Borlänge) vecka 51 2018.

Facebook

ANNONS

ANNONS