ANNONS

Stopp för nytt vård- och omsorgsboende

HEDEMORA. Kommunfullmäktige i Hedemora sa nej till ett byggande av ett nytt vård- och omsorgsboende. Kommunen har helt enkelt inte råd att bygga i den utformning som presenterats.

Planer har smitts på att Hedemora kommun ska bygga ett nytt vård- och omsorgsboende. Kostnader har beräknats och förslag presenterats. Bakgrunden till det hela är att man från omsorgsnämnden pekat på att det finns en efterfrågan på ett vård- och omsorgsboende och där de vill kunna erbjuda ett modernt, tryggt och framtidsanpassat boende för äldre med god tillgänglighet och säkerhet. Bygget har kostnadsberäknats till i runda slängar 250 miljoner vilket kommunen skulle behöva låna till.

Omsorgsnämnden beslutade i september 2018 att be kommunstyrelsen att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att påbörja projektering för nytt vård- och omsorgsboende.
När frågan i början av detta år var uppe i kommunstyrelsen så blev beslutet där att inte starta bygget utan att det hela skulle utredas med målet att hitta en billigare lösning.

Frågan var en av punkterna på det extra insatta kommunfullmäktige som hölls under förra veckan. Oppositionsrådet Lennart Mångs (M), som tidigare varit kritisk till hur det hela hanterats, sa än en gång att han är väldigt förvånad över hur ärendet har hanterats. Att det varit näst intill omöjligt att följa då dokument inte varit undertecknade och diarienummer har saknats. Han sa vidare att det inte är god hushållning med skattebetalarnas pengar att låna 250 miljoner kronor till byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende med den utredning som gjorts.

– Kommunen har betett sig amatörmässigt och uselt mot de entreprenörer som lämnat anbud. De har lagt ned många hundratusen på att ta fram ett pris och de är väldigt besvikna över kommunens hantering av detta och det kommer inte att stärka förankringen över nöjda företag i Hedemora.
Hans partikamrat Britt-Inger Remning poängterade att från oppositionens sida så är de inte emot ett nytt omsorgsboende, utan det är något som är nödvändigt.
– Skönt att man kan bromsa innan man sätter spaden i jorden, konstaterade hon.

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att avslå de anbud som lämnats eftersom kommunen inte har de ekonomiska möjligheterna att i dagsläget genomföra byggandet. Omsorgsnämnden gavs i uppdrag att åter titta på frågan och ta fram ett nytt förslag till vård- och omsorgsboende till en lägre kostnad.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 06 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS