ANNONS

Nu sjösätter bland annat polis, kommun och Kopparstaden en strategi för att bromsa förekomsten av narkotika bland stadens ungdomar. Bilden visar Knutpunkten, en plats i Falun som bitvis sägs ha omgetts av problematik i sammanhanget.
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Stärkt samverkan ska stävja negativ narkotikatrend i Falun

FALUN Falu kommun och lokala BRÅ noterar ökat drognyttjande bland stadens ungdomar. Polisen, Falu kommun, Kopparstaden och andra aktörer intensifierar nu därför sin samverkan.

Detta i syfte att hjälpa unga som riskerar fastna i droger.
Man vädjar även till föräldrar att vara uppmärksamma.
– Vi står oss slätt om vi inte har ett samarbete med vårdnadshavare och föräldrar, säger Johan Svedmark, skolchef i Falu kommun.

Magnus Nordahl är chef inom barn- och familjesektionen, socialförvaltningen. Han bekräftar den negativa trenden likväl som hoppfull attityd till att stävja densamma.
– Under 2020 har vi upplevt en kraftig eskalering av den här problembilden med nya sätt att nå ut med och handla med droger, och att det finns en rädsla för att anmäla.
– Drogerna finns överallt i alla samhällsklasser och kryper ned i åldrarna, men jag är ändå optimistisk när vi nu kraftsamlar för att bromsa den här utvecklingen. Jag vill också betona att hjälp och stöd finns att få för alla unga, föräldrar och familjer, säger han i ett sammanfattande meddelande från Falu kommun.

Också från polisiärt håll vidimeras att man nu ämnar stärka samarbetstentakler i strävan att komma till bukt med problematiken.
– Vi ser inga ökningar i brottsstatistiken än, men vi får signaler både från kommunen och andra samarbetspartners att det är mer droger bland unga, berättar tillförordnande lokalpolisområdeschef LPO Falun, Zandra Runo.
Hon utvecklar kring stundande strategi:
– Vi kommer att göra en kartläggning om ungdomar och droganvändande och fokusera på att komma åt dem som säljer droger.

Den nu höjda beredskapen i arbetet ser ett tillvägagångssätt som sker under rubriken EST (Effektiv samordning för trygghet).
Inom ramarna för denna ska varannan vecka representanter från kommun, polis, Kopparstaden med flera sammanstråla, och i arbetsgruppen sammanställs även medverkande aktörers rapporter om händelser som bidrar till otrygghet. Detta ska skapa en gemensam lägesbild, och beslut fattas sedan om var gemensamma insatser får bäst resultat och nytta.

Falu kommun meddelar också en omorganisation. I denna flyttas exempelvis organisationen för barn- och familjesektionen på socialförvaltningen till barn- och utbildningsförvaltningen.
En åtgärd för att främja gemensamma krafter i att kunna hjälpa ungdomar och familjer.
– Skolan har en viktig roll att jobba förebyggande när det gäller droger. Under pandemin har vi märkt att elever mår dåligt. Vi har förstärkt elevhälsan och har ett närmare samarbete med socialtjänsten, förklarar Falu kommuns skolchef Johan Svedmark.
Och betonar:
– Men vi står oss slätt om vi inte har ett samarbete med vårdnadshavare och föräldrar.
På denna punkt framhålls från samverkansgruppen en vädjan i riktning Faluns föräldrar till stadens unga.

Ulrika Gustafsson Lindberg, samordnare Brottsförebyggande rådet/ANDT, formulerar uppmaningen i upplysande termer.
– Vi vill att alla är beredda att gå in och göra mer för unga i Falun. Vi vill nå föräldrar och uppmana dem att vara uppmärksamma på ändrat beteende och om de hittar saker som kan kopplas till droger.
– Hör av er till skolan, barn- och familjesektionen eller polisen, så fångar vi upp det och kan hjälpa till innan det gått för långt, understryker hon.
Som ett led i den nya strategin hålls för föräldrar en digital föreläsning den 8 december. Skolorna förmedlar mer information om detta, liksom kommunens webb.

Facebook

ANNONS

ANNONS