ANNONS

SSAB ska växa och bli fossilfritt

BORLÄNGE. Borlänges största privata arbetsgivare, SSAB med 1700 anställda, kommer att söka nytt tillstånd för fortsatt drift med målet att bli fossilfria och att växa.

SSAB bjuder in intresserade till ett samrådsmöte i Domnarvsgården 26 mars för att informera om bolagets kommande ansökan om nytt tillstånd för verksamheten i Borlänge.
Verksamheten i Borlänge omfattar idag anläggningar för valsning av tunnplåt och SSABs mål är att bli ett av världens mest hållbara stålföretag med målet att bli fossilfri år 2045.

I samrådshandlingen skissas på en omställning till en verksamhet utan koldioxidutsläpp från fossila bränslen med förnybara bränslen eller med el. Arbetet med en omställningsplan pågår och bedöms bli klar 2020.
“Ett av teknikvalen som är viktiga för omställningen till en verksamhet utan koldioxidutsläpp är att utöka användningen av metanbaserade bränslen (exempelvis flytande naturgas, LNG). Detta för att möjliggöra användande av upparbetad biogas (LBG) som bränsle i nästa steg. I takt med att användning av LNG och LBG ökar kommer gasolanvändningen att minska i motsvarande mån” avslöjar bolaget i samrådshandlingen.

Strategin är växa med fordonsindustrins behov av höghållfast plåt i form av glödgad kallvalsad plåt. Nuvarande tillstånd medger en produktionsvolym om 1,4 miljoner ton kallvalsad plåt. Bolaget vill ha miljötillstånd så att de kan bygga ytterligare en glödgad plåt linje så att man kan öka tillverkningen från dagens tillstånd som tillåter 900 000 ton glödgad plåt till att all plåt glödgas. Den nya glödgningsanläggningen planeras att bli kontinuerlig och uppbyggd på samma sätt den befintliga.

SSAB planerar också att investera i en anläggning med ny teknik som tillåter metallbeläggning av höghållfast stål som ska kunna förzinka 200 000 årston.
SSAB vill också få en miljödom som tillåter att man bygger ett nytt lager för flytande naturgas, LNG, tillsammans med en ny järnvägsterminal för lossning av LNG. Idag har man tillstånd att lagra 500 ton gas och det nya lagret är tänkt att bli lika stort.
Bolaget värmer sina ugnar och anläggningar med gas, 32000 ton LNG körs idag till Borlänge med cirka 1100 lastbilstransporter per år, i framtiden med tåg.

FAKTA:
SSAB 2018 tillstånd idag och i framtiden (miljoner ton)
Varmvalsverket 2,1 3,2 3,2
Betsträckor 1,3 2,5 2,5
Tandemvalsverket 0,7 1,4 1,4
Glödgningsanläggningar 0,6 0,9 1,4
Metallbeläggningslinje – – 0,2

Publicerad i Annonsbladet (Borlänge) vecka 12 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS