Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Cecilia Tegelberg är suicidpreventionsamordnare i Region Dalarna. “Vi har en stor utmaning att möta med tanke på hur många människor som dör av suicid i vårt län”, säger hon.
Foto: Sonny Jonasson

Sprider kunskap i en kamp för livet

FALUN. Den 10 september utgör den årliga suicidpreventionsdagen. Ett sätt att belysa ett känslomässigt tungt ämne – och värdet av att lyfta livet. I Region Dalarna jobbar Cecilia Tegelberg oförtrutet med dessa frågor. – Det här handlar till stor del om att vara medmänniska, betonar hon.

Cecilia utvecklar ovanstående kärnvärde som kollektivt viktigt.
Att man bidrar till att ge röst åt det dovt tryckande ämnet självmord.
– Jag vill uppmana alla på alla nivåer, från högsta chef till medarbetare, släkting, kompis eller vem som helst, att hjälpa till med att lyfta ämnet.
– Det handlar ytterst om att vara medmänniska och vi kan alla vara med och skapa förändring, understryker hon.

I sin yrkesroll som suicidpreventionsamordnare har hon en central stödfunktion med stor regional kontaktyta.
Cecilia upplyser att mängder av instanser jobbar nära dessa frågor.
Däribland blåljusenheter, kommuner, primärvården, psykiatrin, företagshälsan, föreningar och kyrkan.
Givetvis också Region Dalarna, där hon har en samordnande uppgift inom regionens verksamheter.

Kunskap är ett nyckelbegrepp.
– Jag hoppas kunna vara en spindel i nätet där kunskapsförmedling är av hög prioritet. Arbetet innefattar väldigt många aktörer, och ett av flera mål är att sprida information i detta livsviktiga ämne.
Här är begreppet suicid – och i synnerhet kraftsamling för att motverka detta – centralt.
– Ja, vi jobbar för att förebygga och hantera psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa. Vi har en stor utmaning att möta, med tanke på hur många människor som dör av suicid i vårt län, konstaterar Tegelberg i allvarliga tongångar.
Hon redogör för oroande statistik som visar en trend i oönskad riktning.
– Antalet suicid i Dalarna har tyvärr ökat de senaste åren. Nu är siffran cirka 50 personer om året, vilket är näst högst i hela landet.

“Vi kan alla vara med och skapa förändring”, säger Cecilia Tegelberg i en önskan om ökat samarbete och ständigt öppen dialog kring det tunga ämnet självmord. Foto: Sonny Jonasson

Cecilia nämner att 70 procent av de avlidna till följd av suicid är män.
Anledningarna beskrivs kunna vara både många och komplexa, men att analyser pekar på vissa faktorer.
– Ja, det finns vissa återkommande aspekter. Det kan handla om ökad sårbarhet vid misslyckanden eller svårigheter att sätta ord på hur man mår.
– Det förekommer också en osäkerhet, en tveksamhet inför att söka vård. Bitvis kanske den här känslan och övertygelsen av att man borde klara allt själv, att en man inte ska behöva söka hjälp, påverkar negativt.

Cecilia berör det hela med ett laddat lugn som låter meddela både jobbiga insikter och givande förhoppningar.
Förhoppningar att riktade satsningar blir fler och att den allmänna vetskapen ökar.
Hon redogör för ett pilotprojekt man genomför i Vansbro kommun. Detta bedöms som positivt och med förmåga att ge nya verktyg i livets favör.
– Vi är snart klara med en utvärdering och en rapport av arbetet. Här har regionen, kommunen och blåljusenheter haft uttalad och nära samverkan.
– Det finns en efterfrågan runtom i länet, och vår förhoppning är att kunna etablera den här arbetsmodellen i fler kommuner, utvecklar Cecilia.

“Vi behöver hela tiden ge det här en röst”, understryker Cecilia Tegelberg. Foto: Sonny Jonasson

Hon återkommer till betydelsen av dialog och gemensamma strategier.
Hur hon vill se en utveckling där man gör nya framsteg och tvinnar sig gemensamt starkare.
Samarbete är ett honnörsord. När man förstår varandras respektive roller och verksamheter nås också bättre resultat.
– Ja, det finns en styrka i att arbeta enat och sömlöst. Att förebygga psykisk ohälsa omfattar hela livet, från att vi är väldigt små tills att vi blir gamla.

Hur kan man agera om man misstänker att någon mår väldigt dåligt, att det finns risk att personen ska ta sitt liv?
– Ta kontakt och våga fråga hur personen mår. Det är viktigare att lyssna än att komma med förslag på lösningar.
– Att man bekräftar den här människan. “Jag förstår dig och jag finns här för dig”. Det finns ett stigma kring det här, många känner obehag inför ämnet. Men det här är något vi alla kan göra genom att visa mod, tålamod och empati.

Cecilia Tegelberg understryker att rådgivning också finns att få via 1177.
Om situationen bedöms som akut poängterar hon vikten av att inte lämna personen själv.
Att man hellre ska ringa 112 en gång för mycket än tvärtom.

Denna söndag och även tidigare under veckan uppmärksammas suicidpreventionsdagen på flera håll i Falun. Däribland via Svenska kyrkan, Attention och privata initiativ som Inte ensam i Falun. Under söndagen sker bland annat en föreläsning i Sundborn och en ljusmanifestation på Stora torget.
– Alla är starkare tillsammans i detta arbete. Vi behöver hela tiden ge det här en röst, förmedla kunskap och sätta ljus på ett väldigt jobbigt ämne. Det får inte bli tyst, säger Cecilia Tegelberg.

Stöd finns att få för individer med självmordstankar. Foto: Dreamstime

Till dig som har självmordstankar
Om du har självmordstankar ska du inte hålla det för dig själv, utan då behöver du söka hjälp.
• Prata med någon du har förtroende för, kontakta en stödlinje eller sök hjälp i vården. Du kan vara anonym om du vill
• Självmordstankar ska alltid tas på allvar, oavsett vad som orsakar dem. Oftast vill man egentligen inte dö, utan behöver hjälp med att orka leva
• Du kan känna dig ensam i din situation, men i själva verket är det många som tänkt och känt som du

Kontaktuppgifter
• Bris (Barnens rätt i samhället) på telefon 116 111
• Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80
• Jourhavande präst nås via 112
• Mind Självmordslinjen, chatt via mind.se eller på telefon 90101
Om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig eller om du har planer på att ta ditt liv ska du söka vård genast på en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112. Via 112 ges kontakt med exempelvis ambulans, polis, räddningstjänst, giftinformationscentral eller jourhavande präst. Du som inte pratar svenska kan få hjälp med tolkning på ditt språk.
Du kan också ladda ner 112-appen till din telefon.
(Källa: 1177/Region Dalarna)

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,256599" floating="3" ap mute pl=988 nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!