ANNONS

Det är lätt att ryckas med i julhandeln eller frestas av röda prislappar och impulshandla.
Foto: Arkiv

Specifika ärenden ökar hos konsumentrådgivningen

Black friday blir till en hel vecka och det följs av julhandeln som pågår i både butik och på nätet. Det är lätt att göra misstag och köpet kanske blev helt fel eller varan höll inte vad det lovade. Angeliqa Cramnell är budget-, skuld- och konsumentrådgivare i Avesta kommun och hon ser att ärendena blivit alltmer tidskrävande.

Det går snabbt att klicka hem varor på nätet men det gäller att ha koll på vilka företagen är.
Foto: Pressbild/Arkiv
Angeliqa Cramnell, skuld- och konsumentrådgivare i Avesta kommun.
Foto: Privat
– Det har lagts nästan dubbelt så mycket tid på de ärenden som inkommit i år jämfört med den totala tidsåtgången förra året, säger hon.

Det finns olika typer av lagstiftningar som skyddar konsumenter, dessa sammanfattas under samlingsnamnet konsumenträtt. Men det finns stor osäkerhet hos många konsumenter om vad som verkligen gäller.

Vilka frågor är de vanligaste?
– De absolut vanligaste ärendena här på konsumentrådgivningen gäller fel i vara, alltså att en konsument handlat en vara som det sedan visat sig vara fel på. Det kan vara att den avviker från det som utlovats, att den inte lever upp till förväntningar eller att den inte fungerar och så vidare, säger Angeliqa Cramnell och tillägger att typen av varor varierar.
Hon berättar att den senaste månaden har antalet frågor som rör bedrägerier ökat. Vanligast är att konsumenten får hem en faktura utan att ha beställt något och utan att ha tecknat avtal.
– I de frågorna uppmuntrar jag alltid till att göra en polisanmälan.

Har era ärenden/kontakter ökat under året?
– Sett till antalet unika ärenden så har det minskat jämfört med förra året. Det beror troligtvis på att drop-in verksamheten tvingats hålla stängt under en lång tid på grund av covid-19. Det är främst de ärenden som jag får via besök som det märks en minskning. Däremot är de ärenden som inkommer mer tidskrävande och det har lagts nästan dubbelt så mycket tid på inkommande ärenden i år jämfört med den totala tidsåtgången förra året. För att summera så kommer det in färre ärenden men de som kommer in är mer komplicerade och tidskrävande.

Har ni fått fler frågor kring näthandel?
– Nej, jag kan inte säga att det märkts av någon ökning gällande specifikt näthandel här i Avesta.
På frågan om det är något speciellt som utmärker kunderna, som kön eller ålder blir svaret:
– Det varierar beträffande ålder. Just i år är det en svag skillnad i fördelning per kön och det är något fler kvinnor som hört av sig. Men det är svårt att mäta detta eftersom våra statistiska program endast har alternativen man/kvinna och detta inte är någon standardiserad fråga som ställs när man anmäler sitt ärende.

Kan ni hjälpa till mer konkret eller är det främst rådgivning?
– I första hand erbjuds hjälp till självhjälp genom rådgivning och vägledning, tolkning av lagar och dylikt. I vissa komplicerade ärenden då konsumenten uttömt alla sina alternativ och ändå inte fått till stånd en lösning kan vi skriva fullmakt och erbjuda visst utökat stöd. Det kan exempelvis vara att sköta kontakten med näringsidkare, vara behjälplig vid anmälan till Allmänna reklamationsnämnden och så vidare.

Några tips som konsumenten bör tänka på?
– Läs igenom alla avtal både en och två gånger. Att vara en medveten konsument är alltid en fördel, mycket matnyttigt finns på konsumentverkets hemsida och på HallåKonsument, säger Angeliqa Cramnell och fortsätter:
– Vid exempelvis telefonförsäljning bör du ha i åtanke att en försäljare får aldrig pressa eller hota dig att teckna ett avtal. Om du tecknar ett avtal via telefonförsäljning så är detta inte giltigt först du skriver under avtalet.
Angeliqa Cramnell säger vidare att det är viktigt att minnas när det gäller de så kallade distansavtalen har man som regel 14 dagars lagstadgad ångerrätt och att företagen aldrig kan förhandla bort denna. Om du vill använda din ångerrätt ska du göra detta skriftligt eftersom att det är du själv som bär bevisbördan för att ångerrätten har åberopats.
– Vissa varor är undantagna ångerrätten och det går att se undantagen på konsumentverkets hemsida.
– Sedan vill jag gärna så här inför stundande mellandagsrea lyfta fram vikten av att inte ryckas med av alla röda prislappar. Ställ dig frågan om du verkligen har råd att köpa detta. Om du vet redan nu vad du vill köpa så kan det vara en god idé att följa prisutvecklingen på varan via prisjämförelseverktyg på internet. Detta eftersom det inte är helt ovanligt att företag höjer priserna på rean istället för att sänka dem.

Är det fler som söker budget- och skuldrådgivning?
– Sett till antalet nya sökanden så är det ungefär detsamma som förra året skulle jag vilja säga. Däremot går det att se en ökning på antalet personer som tar kontakt på nytt, så kallade återaktiverade ärenden/klienter. På nationell nivå har det märkts av en ökning av skuldsaneringsansökningar under covid-19 men här i Avesta skulle jag säga att det ligger på ungefär samma nivå som tidigare, säger Angeliqa Cramnell, skuld- och konsumentrådgivare i Avesta.

Butiken bestämmer
Öppet köp betyder att du kan lämna tillbaka en vara till butiken och få pengarna tillbaka. Bytesrätt betyder att du kan lämna tillbaka en vara och få en annan vara i stället. Du kan aldrig kräva att få öppet köp eller bytesrätt utan det är butiken som bestämmer. Se till att du vet vad som gäller när du köper en vara och att det finns med på kvittot som du sparar.
Ibland förväxlas öppet köp med ångerrätt, men det är två olika saker. Ångerrätt är en rättighet du har om du köper något på distans, det vill säga utan att träffa företaget. Det gäller alltså om du till exempel handlar på nätet eller av en telefonförsäljare. Du har även ångerrätt om du köper något utanför ett företags affärslokaler, till exempel om företaget kommer hem till dig. Ångerrätten styrs av en lag och är inget som företagen kan besluta om själva.
Källa: Hallå konsument

Facebook

ANNONS

ANNONS