ANNONS

Almi GävleDala redogör för en rapport som visar tilltro till en kommande konjunkturutveckling för företagen. “För Dalarnas del tror jag att vi kommer se en positiv utveckling i takt med att allt fler vaccineras”, menar Anna Rosengren som är vd för Almi GävleDala. Bilden visar en företagsfrukost i Falun innan pandemins intåg.
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Spår positiv trend för Dalarna: “Stark framtidstro”

DALARNA. Bankchefer spår konjunkturuppgång under årets andra kvartal. Dalarna inget undantag. Statligt ägda företagsnavet Almi ser vaccineringen mot covid-19 som tongivande motor i utvecklingen. – Det finns en stark framtidstro och vilja att satsa, säger Anna Rosengren, vd för Almi GävleDala.

Statligt ägda företagspartnern Almi upplyser att man kvartalsvis genomför intervjuer med 100 bankkontorschefer.
Detta för att ta pulsen på marknadsläget för små och medelstora företag.
Och rörande rådande trender, mönster och överblick i sammanhanget uppvisar majoriteten av landets bankkontorschefer tro på en stark konjunkturutveckling för företagen.
Därtill betraktar man kommande företagsutlåning med tillförsikt, visar Almis undersökning.
Anna Rosengren är vd för Almi GävleDala och ger i en kommuniké sin syn på läget såväl nu som då och det som månde bliva.
– För Dalarnas del tror jag att vi kommer se en positiv utveckling i takt med att allt fler vaccineras.
– Besöksnäringen och restaurangbranschen har haft det väldigt tufft, men folk har ett uppdämt behov av att resa och äta ute som förhoppningsvis snart kan få utlopp. Vintersportanläggningarna i länet har gått bra tack vare att de besöksmålen har kunnat hålla öppet, utvecklar Rosengren.

Lägesrapporten baserad på bedömning tillhörande bankkontorens chefer visar alltså positivt präglad vibb för resten av 2021.
50 procent av de tillfrågade tror på starkare konjunkturutveckling under årets andra kvartal. Över ett års sikt är numren högre, då så många som 75 procent tror på stärkt konjunktur. Siffror som beskrivs slående höga i historiskt perspektiv.
I fråga om bankernas utlåning spår hälften av bankkontorscheferna ökande företagsutlåning under årets andra kvartal. Och likt konjunkturutvecklingen tilltar tilltron över ett års prognos, då 75 procent bedömer ytterligare ökad utlåning. Också detta siffror som utgör utropstecken i ämnet.
Anna Rosengren:
– Almis utlåning i Dalarna har varit betydligt högre under förra året än tidigare år. Men om vi jämför inledningen av 2021 med de första månaderna år 2020, innan pandemin slog till, så är utlåningsgraden i stort sett likartad.

Hon fortsätter:
– Vi ser att många av krediterna nu går till investeringar och förhoppningen är att se mer investeringsbenägenhet hos företagen även framåt. Det finns en stark framtidstro och vilja att satsa.
Man tar också en närmare titt på tillverkningsindustrin och konsekvenser denna bransch upplevt i pandemins spår.
Där långa ledtider och kännbara leveranskostnader uppenbarade sig tämligen tidigt i det enorma covidsvepet.
– De fick snabbt arbeta med att säkra upp leverantörskedjor och värdekedjor, på grund av osäkerhet i världshandelsläget, konstaterar Anna Rosengren.
Och nyanserar:
– Det var dock en situation som löste sig relativt snabbt. Även om läget har varit osäkert så har många företag haft ett uppsving, menar Rosengren.

Och bland företagarna märks den för Dalarna delvis signifikanta demografiaspekten i form av överlag ålderstigen befolkning.
25 procent av länets invånare är över 65 år gamla, vilket är tredje högst i Sverige (Kalmar län och Gotlands län återfinns högre upp i statistiken).
Härav tar Anna Rosengren tillfället i akt att betona en företagsrelaterad fråga för generationsväxlingen.
– Under pandemin har vi ersatt fysiska seminarier med digitala träffar. Det har gett en möjlighet att delta i mötet anonymt, vilket har passat företagare som står inför ett ägar- eller generationsskifte. Anonymiteten har gjort att fler vill delta och det är viktigt eftersom generationsväxlingsfrågan är en framtidsfråga.
– Vi måste hitta kreativa sätt att öka kunskapen hos företagarna i länet och informera dem om hur de kan skifta ägandet på ett framgångsrikt sätt, avslutar Anna Rosengren.

Korta fakta om undersökningen
• Almis undersökning baseras på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet.
• Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag.
• Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt.
• Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8­­–24 mars 2020.
• Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.
(Källa: Almi GävleDala).

Facebook

ANNONS

ANNONS