ANNONS

Nyligen fick Sören Eriksson ta emot hederspriset som årets ängsbrukare i Dalarna av landshövding Ylva Thörn vid sitt fäbodställe i Storfallsberg.
Foto: Märta Ohlsson

Sören fick hederspris som ängsbrukare

Grangärde. Sören Eriksson i Östanbjörka har fått hederspris som årets ängsbrukare. – Det är roligt när någon ser och uppskattar vad man gör, säger han.

Länsstyrelsen har under nio års tid delat ut hederspris till årets ängsbrukare i Dalarna.
“Slåtterängarna är en del av vårt kulturarv. De hör till de mest artrika markerna vi har och har därmed ett stort biologiskt värde. Om man inte slår ängen och för bort höet varje sommar så konkurreras de känsliga ängsblommorna ut och så småningom växer ängen igen”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.
En jury bestående av Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund, LRF, Naturskyddsföreningen och länsstyrelsen utsåg i år efter allmänhetens nomineringar Sören Eriksson till årets ängsbrukare.
Ylva Thörn fick som något av sina sista uppdrag som landshövding dela ut priset. Hon betonade hur viktigt Sörens arbete är för att förvalta det biologiska kulturarvet som ängarna är. Att han fört traditionen vidare från sina egna far- och morföräldrar till barn och barnbarn gör inte insatsen sämre.


Sören Eriksson, som är pensionär sedan många år, tog emot ett diplom och en lie i silver vid sitt fäbodställe Storfallsberget där han också ser till att ängarna hålls öppna.
– Det var trevligt. Jag tycker det är roligt att vara i lag med höjdare, säger han med ett skratt.
När tidningen når honom via sonens mobiltelefon är han ute slår.
– Jag har hållit på med det så länge jag har stått på benen.
Varför gör du det?
– Jag tycker det ser trevligt ut när det är öppet och fint.
Hur har du lyckats få dina barn att gå i samma fotspår?
– De har vuxit in i det, precis som jag.
Hur länge ska du fortsätta?
– Så länge jag är frisk så är det nog svårt att sluta med något man tycker är roligt, säger Sören Eriksson.

Juryns motivering
”Sören Eriksson har oavbrutet skött markerna kring gården i Östanbjörka och ängarna kring fäbodstället Storfallsberg, liksom hans föräldrar gjort före honom. Förutom att sprida kunskapen vidare till sina barn och barnbarn har han även via kurser i slåtter- och hässjekonsten låtit handlaget hitta nya händer som kan förvalta våra värdefulla ängar. ”

Östanbjörka
På 1500-talet var Östanbjörka troligtvis ett fäbodställe till Grangärde, men under andra hälften av 1600-talet etablerades byn Östanbjörka, vid den tidpunkten fanns ett 30-tal hus på platsen. Sedan dess har byn sträckts ut i nord-sydlig riktning längs med sjön Björkens strand och utgörs idag av 20-talet gårdar.
Källa: Länsstyrelsen Dalarna

Storfallsberg
Storfallsberg är ett gammalt fäbodställe med anor från 1600-talet, och som så många anda fäbodställen ligger det högt i terrängen på en sydsluttning. Enligt uppgift ska fäbodstället ha bytt ägare 1664 och under senare generationer kallats för ”Pär-Hans fäbod” efter Pär Hansson född i Östanbjörka 1796 och brukats som fäbod fram till 1895. Sören Erikssons föräldrar förvärvade Storfallsberg på 30-talet och sedan dess har markerna vårdats av familjen Eriksson.
Källa: Länsstyrelsen Dalarna

Facebook

ANNONS

ANNONS