Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Vården i Region Dalarna uppges gå en tämligen tuff sommar till mötes. För att erbjuda god och säker vård är samverkan ett nyckelord. Bilden är tagen vid annat tillfälle.
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Sommarens vårdpussel: “All hjälp är ovärderlig”

FALUN. Med sommaren kommer än fler utmaningar för vården i länet. Region Dalarna meddelar nu att samverkan är ledordet för att tillhandahålla god och säker vård under årets varmaste månader. Lärdomar från tidigare års beläggningsgrad ska bidra till så god kapacitet som möjligt, upplyser man.

Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör, klär ambitionen i en sammanfattande formulering:
– Vi prioriterar akut vård och vård som inte kan vänta. Vi jobbar tillsammans för att invånarna alltid ska få den hjälp de behöver, säger hon i regionens kommuniké för ändamålet.

Detta ger följande sommarläge för några av länets vårdinstanser:
▪ Lasaretten i Ludvika och Avesta har liknande antal vårdplatser som 2023
▪ Falun och Mora har färre vårdplatser tillgängliga den här sommaren jämfört med fjolåret
▪ Ambulanssjukvården i Dalarna har 23 dagambulanser på vardagar – en färre än normalläget

Dedering:
– Vi arbetar aktivt för att ha lika många tillgängliga vårdplatser som förra året. För att säkerställa en så god kapacitet som möjligt under hela sommaren har vi dragit lärdom av hur beläggningsgraden har varierat över veckorna under tidigare år och planerat utifrån det.
Det kämpiga läget förklaras också gälla primärvården.
Detta gör att man går in i en sommar med minimibemanning utifrån en mycket ansträngd situation på flera vårdcentraler.

Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Dalarna. Foto: Sonny Jonasson
Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Dalarna. Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Helen Kastemyr är primärvårdens divisionschef.
– Vi samordnar verksamheter och prioriterar för att kunna ta emot de patienter som har störst behov av bedömning och vård först.
– Vi samverkar med kommunerna men även med den specialiserade vården för att patienterna ska få den hjälp de behöver på rätt vårdnivå, säger hon.
Vidare klargörs att samtliga regionmedarbetare får fyra veckors semester. Likt tidigare finns även möjlighet att av egen vilja flytta enstaka pass mot ersättning för att upprätthålla verksamhet.

Även öppenvårdspsykiatrin sägs landa i sommaren med pressat läge för flera mottagningar, där regionen uppger att patienter med störst behov av bedömning och vård prioriteras.
Divisionschefen för psykiatri och habilitering, Beat Axå, kommenterar:
– Vi samordnar verksamheterna vilket innebär att man som patient kan få sin vård på en annan, närliggande, mottagning än sin ordinarie. Samverkan sker med kommunerna och den specialiserade somatiska vården.

Regionrådet Sofia Jarl, även ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, uppmanar till klokt nyttjande av vårdens sommarresurser.
– Verksamheterna i Dalarna har jobbat hårt för att säkerställa att våra invånare får en god och säker vård i sommar, samtidigt som våra engagerade medarbetare får den vila de behöver.
– Semestermånaderna är utmanande för alla regioner och det är därför viktigt att söka vård vid rätt instans och inte via flera kanaler för samma åkomma.

Hon fortskrider i ämnet:
– För icke akuta besvär, ring 1177 eller kontakta din närmaste primärvård. All hjälp är ovärderlig för att erbjuda högkvalitativ vård. Vi tackar invånarna för samarbetet och önskar alla en glad sommar, tillägger hon i Region Dalarnas pressmeddelande.

Sofia Jarl (C), regionråd samt ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Foto: Sonny Jonasson/Arkiv
Sofia Jarl (C), regionråd samt ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Att sommaren ger motvind för både Dalarna och många andra län uppges bottna främst i en bemanningsbrist inom vården.
De samarbeten som ska ha en tryggande funktion förklaras ske mellan bland annat slutenvård, akutsjukvård, primärvård och ambulansverksamhet samt länets kommuner.
Dialog inom regionen och med kommuner samt en organisation som ska maximera resurser är viktiga aspekter som ska sätta patientens behov i fokus. Därtill ska man tänka mer god och nära vård. Detta gällande sjukvård som behöver utföras på sjukhus och den som kan ske i hemmet.
Man ger ett exempel på samarbete för vårdplatser i slutenvården. Detta omfattar i år samtliga lasarett, där personal temporärt flyttas mellan kliniker och divisioner för att säkra upp där behovet är störst. Berörda medarbetare får utbildning.

Regionen meddelar också att ytterligare en faktor i ett utmanande vårdpussel är Vårdförbundets blockad som startades den 25 april.
– Om konflikten fortsätter under sommaren kommer en redan utmanande tid att försvåras ytterligare. Vi kommer att göra vad vi kan för att undvika det, men vi kan inte utesluta att en fortsatt konflikt kan få konsekvenser som indragen semester för våra medarbetare. Vi måste alltid kunna erbjuda patientsäker vård, säger Åsa Dedering.

Avslutningsvis framhålls att länets befolkning inte ska tveka att söka vård när man behöver.
Region Dalarna meddelar dock att det finns betydelse i att söka vård på rätt sätt. På så vis kan man bidra till att de som är i störst behov når hälso- och sjukvården först.

För att maximera vårdkapaciteten samarbetar i sommar bland annat slutenvård, akutsjukvård, primärvård, ambulansverksamhet och länets kommuner. Foto: Sonny Jonasson/Arkiv
För att maximera vårdkapaciteten samarbetar i sommar bland annat slutenvård, akutsjukvård, primärvård, ambulansverksamhet och länets kommuner. Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Regionens tips under vårdsommaren
▪ Läs på 1177.se om sjukdomar, besvär, skador och hur man själv kan lindra symtom via egenvårdsråd.
▪ På 1177.se finns råd om när vård bör sökas samt kontaktuppgifter till Region Dalarnas verksamheter. Logga in för att använda e-tjänster som förnyelse av recept och för att boka tider.
▪ Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.
▪ Kontakta vårdcentral digitalt via 1177 direkt. Chatta med vårdpersonal som kan boka in ett besök i vården vid behov.
▪ Man kan också ringa till vårdcentralen. Vårdcentralerna tar hand om de vanligaste hälsoproblemen, hänvisar och remitterar vid behov vidare till annan specialistvård.
▪ Besök akutmottagningen endast vid svår sjukdom eller allvarlig skada. Man kan även ringa 1177 för rådgivning vid osäkerhet om akut vård behöver sökas eller inte. Sjuksköterskan som svarar hänvisar till akuten, jourmottagning eller närakut om vården inte kan vänta.
▪ Ring 112 vid nödsituation eller allvarlig skada.
(Källa: Region Dalarna)

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!