ANNONS

“Det blir också spännande att ta med Söderbaumska skolans kulturprofil och traditioner in i arbetet”, berättar rektor Karin Elfving apropå nu aktuella förändring som alltså ser skolan byta namn till Innovitaskolan Falun.
Foto: Sonny Jonasson

Söderbaumska döps om till Innovitaskolan Falun

FALUN. Sedan i onsdags är Söderbaumskas skrivna identitet ”Innovitaskolan Falun”. Namnbytet sker i samband med att en ny skolprofil lanseras i Sverige. Det hela framställs som en unik satsning på kvalitet och skolutveckling. Söderbaumska har sällskap av ytterligare 27 blågula förskolor och grundskolor som ingått i Pysslingen skolor. – Jag ser bara möjligheter, säger rektor Karin Elfving.

Totalt går nu alltså 28 grundskolor, varav 14 också med tillhörande förskolor, samman och bildar Innovitaskolan.
– Vi är många rektorer runt om i landet som bidragit i arbetet med att skapa vår nya skolprofil. Det ska bli roligt när det nu blir verklighet av alla planer med Innovitaskolan.
– Det blir också spännande att ta med Söderbaumska skolans kulturprofil och traditioner in i arbetet med Innovitaskolan. Jag ser bara möjligheter, säger Karin Elfving som är rektor vid Faluns förverkligande av skolan.

Innovitaskolan ska enligt uppgift förena traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder.
Sandra Richter, skolchef:
– Vi har utgått från skolornas gemensamma beprövade erfarenheter när vi utvecklat Innovitaskolans profil tillsammans med våra skickliga rektorer.
Rektor Elfving utvecklar och konstaterar stor samhörighet mellan redan etablerad verksamhet och den nya officiella hållning som nu initerats.
– På vår skola kommer vi att fortsätta satsa på det som kännetecknar oss.
– Vi har personal med stort engagemang och en fin gemenskap. Söderbaumska skolans arbete med kreativitet, varierad undervisning och elevaktiva projekt stämmer fint överens med Innovitaskolans profil, understryker hon i offentliggörandet från utbildningsföretaget AcadeMedia.
Nämnda företag utgör hemvist för konceptet Innovitaskolan och tidigare Pysslingen skolor.

Karin Elfving, rektor vid Söderbaumska skolan. Som från och med i onsdags heter Innovitaskolan Falun. Foto: Patrik Eriksson

Skolornas geografiska spridning sägs dessutom ge bra förutsättningar för gemensamt utvecklingsarbete och medarbetarsamverkan för skolornas lärare.
Från Kalix i norr till Landskrona i söder.
Via Falun i landets mitt.
Sandra Richter tar vid och framhåller det gemensamma navet som tydlig tillgång för framtida framsteg.
– Vi ger nu medarbetarna på dessa skolor möjlighet till ett tätare samarbete, eftersom skolor som liknar varandra har bättre förutsättningar att tillsammans skapa högre kvalitet och gemensam skolutveckling. Skolorna och medarbetarna lär av varandra och de driver gemensamt utvecklingen framåt. Det gynnar våra barn och elever.

Den 13 oktober markerar det officiella namnbytet, vilket också firades på skolan via invigning för barn, elever och medarbetare.
I samband med detta datum återfinns också skolans nya hemsida på innovitaskolan.se/falun.

Facebook

ANNONS

ANNONS