ANNONS

Region Dalarna och däribland sjukvården vid Falu lasarett upplever nu ytterst tung pandemibelastning.
Foto: Sonny Jonasson

Smittskyddsläkaren om allvarliga pandemiläget

DALARNA. Pandemin slår hårt mot länet. 88 procent av de smittade är smittade av den brittiska virusvarianten – Det har hittills aldrig varit större risk att bli sjuk i covid-19 och hamna på sjukhus, säger biträdande smittskyddsläkaren Helena Ernlund med eftertryck.

Intensivvården i Region Dalarna upplever stor belastning.
Trycket är så pass påtagligt att man bitvis även tar hjälp via andra regioner.
Vinter blir vår och pandemin är alltjämt en verklighet för invånare att förhålla sig till.
Något som över lång tid måhända prövar vissa hårdare än andra.
Biträdande smittskyddsläkare Helena Ernlund vittnar om tecken på tilltagande trötthet under pandemins tvagning.
Som kan ge konsekvenser.
– Vi ser att folk nu generellt sett är något mindre benägna att följa råd och rekommendationer.
– Men det är nu viktigare än någonsin tidigare att orka fortsätta vara försiktig och försöka efterleva dessa, betonar hon.

Intensivvårdens galärpass pågår dygnet runt, och Ernlund förklarar att samtidigt som smittspridningen ånyo skenade så ökade trycket på IVA i länet.
På det hela taget kan hon och kollegorna konstatera att antal smittade stigit i antal under cirka två månaders tid. Vecka 13 utgjorde marginellt undantag, men där finns omständigheter som gör att smittskyddsläkare bedömer det hela som “en falsk dipp”.
– Förra veckan sjönk antal fall till 1 134 fick vi veta under tisdagen. Förhoppningsvis en vändning, men det är ännu för tidigt att säga.
Att läget nu är så laddat beror också på frekvent förekomst av den brittiska mutationen av coronaviruset, som alltså nu närmast ersatt den ursprungliga varianten.
– Ja, cirka 88 procent av de smittade är smittade av just den brittiska varianten, berättar Helena.
Och utvecklar:
– Det är också lite fler yngre som blir covidsjuka nu. Även lite fler barn. Inte på en drastisk nivå, men det har ökat i skolorna. Barn blir dock fortfarande väldigt sällan allvarligt sjuka.

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare vid Region Dalarna. Foto: Sonny Jonasson

Nyligen meddelade Falu kommun att skolor inför ytterligare åtgärder för att minska smittspridningen.
Däribland åthävor som i möjlig mån ska begränsa samlingar av elever och personal, och på vissa håll uppbådar man en lösning där eleverna bedriver de flesta lektioner i ett och samma klassrum. Detsamma omnämns för lunchmatsal i strävan att upprätthålla avstånd, och från och med denna vecka erbjuds munskydd till kommunens personal inom förskola, grundskola och gymnasium samt till gymnasieelever.
Detta i miljöer och situationer där rekommenderat avstånd är svårt att hålla.
Helena Ernlund välkomnar upplägget som sådant.
– Det är något vi pratat om länge, och det är bra att man nu vidtar dessa åtgärder.
– Att man tar ett omtag och att man gör det rejält, understryker hon.

I fråga om munskydd för elever yngre än gymnasieålder är det just i dagsläget inte aktuellt.
Ernlund förklarar tankegodset:
– I gymnasiet erbjuds det som sagt nu och elever kan välja att bära munskydd. Det viktigaste är att hålla avstånd, viktigare än att bära munskydd, men om det inte går bör man använda munskydd.
– För högstadiet och yngre bedömer vi dock i nuläget att det kanske inte funkar. Bland annat ser vi risken att det blir lite rörigt, att man längre ned i åldrarna kanske har större benägenhet att fingra på det egna munskyddet och andras och att det därför inte blir effektivt.
Hon inflikar att Folkhälsomyndigheten nu tittar närmare på en kampanj som ska syfta till att på ett bättre sätt nå barn och unga med pandemirelaterad information.
Gällande nyttjandet av munskydd markerar dagsläget också att Region Dalarna för första gången i pandemin väljer att tillhandahålla dessa till besökare i vårdmiljöer.

Vid sidan av att man ånyo lyfter vikten av rådande restriktioner och försiktighetsåtgärder kopplade till beteende, står vaccineringen i centrum för kampen mot covid-19.
Biträdande smittskyddsläkare Helena Ernlund formulerar en av kunskap och statistik präglad lägesrapport.
I brännpunkt återfinns inte minst det flitigt omdiskuterade Astra Zeneca-vaccinet.
– Jämfört med många andra regioner ligger vi bra till i antal vaccinerade invånare. Men vi ser ju nu också att många är skeptiska, vilket är väldigt tråkigt.
Anledningen till att röster höjts är biverkningen som gäller allvarliga proppar i kombination med låga blodplättar.
– Man behöver inte vara rädd för den här biverkningen, risken för den är otroligt liten. I synnerhet för människor över 65 år där det är ett extremt fåtal världen över som drabbats av den. Det råder mycket större risk att drabbas av allvarlig covid-19, anför hon.

Hon framhåller att vaccinet i fråga ger bra skydd mot covid redan tre veckor efter första dosen.
– Vi rekommenderar att man väljer att vaccinera sig. Det är ett bra vaccin som ger ett lika bra skydd som övriga vaccin mot allvarlig covid-19, säger Helena Ernlund.
Smittskyddsläkaren avslutar genom att konstatera olustiga fakta.
– Det har hittills aldrig varit större risk att bli sjuk i covid-19 och hamna på sjukhus.

Facebook

ANNONS

ANNONS