ANNONS

I skrivande stund är inga fall av coronavirusets omikronmutation noterade i Dalarna. Smittskyddsläkaren Helena Ernlund meddelar också att man jobbar hårt för att uppbåda ökad vaccinationskapacitet i länet.
Foto: Sonny Jonasson

Smittskyddsläkare om vaccination och omikron

FALUN/DALARNA. Virusvarianten omikron sprids snabbt och innebär för flera länder stora åtgärder. Sverige har återinfört rekommendationer för att mota coronasmittan. I Dalarna ses en generell ökning av coronaviruset men i skrivande stund inget fall av omikron. – Vi är extra vaksamma och bör vara beredda, men sannolikt får vi nu inte lika många allvarliga fall, säger smittskyddsläkaren Helena Ernlund.

Ernlund konstaterar den ökande smittan i Europa, och även en något tilltagande negativ trend i Dalarna.
Dock inga bekräftade fall av omikronvarianten när dessa rader författas.
– Vi förväntar oss generellt en fortsatt ökning också här, och antar beredskap för det.
– Men vi bör sannolikt inte lika få många allvarliga fall som i tidigare skeden av pandemin, säger Helena Ernlund.

Här framhålls vikten av vaccinationernas effekt samt regionens ökade kunskap som viktiga aspekter.
– Det finns ännu lite för lite tillförlitlig data för att säkert veta virusvariantens alla detaljer. Men vi är nu inom vården överlag bättre rustade, vet mer och kan agera snabbt.
Hon fortsätter:
– Att omikron sprider sig fort är ett faktum, men den har i nuläget inte orsakat allvarliga konsekvenser.

Vidare framlägger Helena att man inom Region Dalarna noterar en viss ökning av pandemirelaterat inflöde till slutenvården.
Under måndagen kungjordes dessutom via regionens pressmeddelande att det då vårdades två patienter på intensivvårdsavdelning vid Falu lasarett.
Som tillgång i kampen mot viruset nämner Ernlund att man nu förfogar över ett vassare analysflöde för att upptäcka även omikronvarianten.
– Det har ju varit ganska många mutationer och varianter av coronaviruset, och nu är vi som helhet mycket snabbare att upptäcka förändringar.

Helena upplyser att Region Dalarnas organisation för vaccinering är inbegripen med kapacitetsökning.
Detta för att kunna erbjuda fler att vaccinera sig, vilket hon betonar som främsta åtgärd av försiktighetsbörd.
– Vi utvidgar nu det här i hela Dalarna i syfte att ge organisationen högre kapacitet.
– Det är också värt att nämna möjligheten att boka tid för vaccination i grannkommunen om det är svårt att få en tid på hemorten.

Hon avrundar:
– Uppväxlingen i vaccinationskapacitet sker successivt och vi jobbar stenhårt med detta. Jag vill uppmuntra alla som ännu inte tagit chansen att vaccinera sig att göra det. Gör det nu, säger smittskyddsläkaren Helena Ernlund.

Facebook

ANNONS

ANNONS