ANNONS

Smittspridningen i Dalarna minskar sedan flera veckor. ”Nu har vi möjlighet att trycka ned den här sjukdomen lite längre och på så vis få en bättre sommar och en bättre tillvaro”, säger smittskyddsläkaren Anders Lindblom som manar till fortsatt gehör för pandemirestriktioner.
Foto: Sonny Jonasson

Smittskyddsläkare om försiktigt positiv trend

FALUN/DALARNA. Smittspridningen minskar i länet och landet. Liksom i fjol spås läget ljusare under sommaren. Dock fordras förnuft och försiktighet för att undvika svåra bakslag. – Vi räknar med fortsatt nedgång, men det är viktigt att vi fortsätter hålla i så det inte vänder och återgår till högre spridning, säger smittskyddsläkaren Anders Lindblom.
Lindbloms framtoning är försiktigt positiv, men stadd i stabil vetskap om det flyktiga i ett nuläge som snabbt kan förändras till det sämre.
Han konstaterar i en snabb överblick av Dalarnas nu rådande smittläge att det under några veckor gått i önskad riktning med minskad spridning och antal konstaterade fall.
Men han kan samtidigt konstatera att vården alltjämt utkämpar en tuff batalj mot covidkonsekvenser.
Smittskyddsläkaren förklarar:
– Pandemin är kännbar för ordinarie verksamhet, även om vi ser att siffrorna rörande smittan minskar.
– Falu lasarett har 8 ordinarie IVA-platser. Och även när smittan minskat har antal covidpatienter många gånger motsvarat en hel sjukhusavdelning eller mer.
I skrivande stund är de inskrivna patienterna inom slutenvården 17, och på intensivvårdsavdelning i Falun 4 till antalet.
Siffror kontra kapacitet som sätter saker i perspektiv, och Anders Lindblom framför härav en önskan om att alla fortsätter uppbåda försiktighet, följer rekommendationer och håller hygien- och hälsotänket högt.
– Vi räknar med minskning ett tag framöver och precis som i fjol med nedgång under sommaren. Men det kan snabbt förändras och bli en återgång, och därför är det bra om vi kan hålla i det här ett tag till, betonar Anders.
Varpå han utvecklar i en faktafålla som berör vad som för många sannolikt utgör hoppets själva kärna i den långa fighten mot covid-19.
– Vi vill fortsätta ha ned smittspridningen. Man kan se i andra länder där man släppt upp lite för tidigt att det kan bli bakslag.
– Nu har vi möjlighet att trycka ned den här sjukdomen lite längre och på så vis få en bättre sommar och en bättre tillvaro.
I ett periskop som höjer sig över sommarens centrala delar landar Lindbloms prognos i tiden för skolstart och därpå närmast följande period.
En period då smittan tilltog 2020.
– Det är möjligt att vi då kommer se en ökning, och i så fall förmodligen främst bland elever.
Han understryker det givetvis mest efterlängtade scenariot som en minskad spridning i alla åldersgrupper.
I zenit för framgång i denna fråga återfinns stora volymer individer som är vaccinerade.
– De grupper som vi nu vaccinerat är de äldre som inte sprider smitta i samma utsträckning, upplyser Anders Lindblom.
Och vidareutvecklar:
– Men det tar ju ett litet tag innan vi är framme vid att alla åldersgrupper är vaccinerade.
Anders sammanfattar som helhet länets nu aktuella status i pandemikampen som bättre än på länge.
Men att det är en positiv trend som måste bevaras genom att inte ta ut segern i förskott.
Kort sagt – det går åt rätt håll, men det är på tok för tidigt att helt släppa sargen och köra på som vanligt.
– Det sämsta tänkbara scenariot är att vi nu tappar fokus och att smittspridningen vänder.
– Nu kan man ju se att vi har haft en nedgång under flera veckor, vilket vi vill ska fortsätta. Vi vet nu också att det finns årstidsvariationer på den här sjukdomen. Och sommaren i lite mer positiv bemärkelse, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare vid Region Dalarna.
Facebook

ANNONS

ANNONS