ANNONS

Smedjebacken vill starta en familjecentral där flera verksamheter samlas under ett och samma tak. Foto: Dreamstime

Smedjebacken vill stärka barn och ungas hälsa

SMEDJEBACKEN. Kommunen planerar för att öppna en familjecentral i Smedjebacken där flera verksamheter ska ligga under samma tak. – Det är en verksamhet som vi driver tillsammans med regionen där det ska finnas ett samlat stöd till familjer, barnavårdscentraler, öppen förskola och socialtjänsten, säger Smedjebackens kommunalråd Fredrik Rönning (S).

När kommunstyrelsen sammanträdde den 8 november godkändes ett förslag om att teckna ett samverkansavtal med region Dalarna om att öppna en familjecentral i Smedjebacken. Förslaget ska upp i Kommunfullmäktige den 21 november.
– Det som ska upp nu är själva avtalet mellan verksamheterna. Att man vill jobba tillsammans och hur vi fördelar de olika kostnaderna mellan våra verksamheter, säger Matilda Kilström (S), ordförande i familje- och utbildningsnämnden.

Matilda Kilström (S), ordförande i familje- och utbildningsnämnden. Foto: Arkiv

Planerna på en familjecentral i Smedjebacken har pågått länge och 2019 tecknades ett förberedande avtal, en avsiktsförklaring, mellan region Dalarna och Smedjebackens kommun. I den angavs att familjecentralen skulle vara en samlokaliserad verksamhet vars uppdrag inkluderar mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola, ungdomsmottagning och socialtjänstens förebyggande verksamheter såsom familjerådgivning. Även andra lokala aktörer som föreningar, organisationer och myndigheter kan knytas till verksamheten. Målet är att skapa en mötesplats där olika professioner samverkar i syfte att stärka det sociala nätverket kring barn, ungdomar och deras föräldrar.
– Syftet är att ge bättre stöd till familjer i Smedjebackens kommun, att ge tidiga insatser för att främja hälsa och ett gott liv, säger Fredrik Rönning (S).

Fredrik Rönning, kommuanlråd i Smedjebacken. Foto: Lisa Björklund

Var familjecentralen kommer att ligga är ännu inte bestämt men enligt Rönning kan den komma att ligga i närheten av vårdcentralen och Allégården Servicehus.
Samverkansavtalet omfattar samtliga familjer som väntar barn eller som har barn som ännu inte börjat förskoleklass samt ungdomar upp till 23 år vilka är bosatta i Smedjebackens kommun. Avtalet kommer att gälla mellan 2023 och 2038. Därefter förlängs det med ett år i taget. Exakt när familjecentralen kommer att öppna är inte helt fastställt, men tre miljoner kronor har avsatts för 2024 respektive 2025 säger Fredrik Rönning (S).
– Det är pengar för att kunna starta upp en familjecentral. Sedan kommer det bli en årlig kostnad framåt. Det är en verksamhet som vi driver tillsammans med regionen där det ska finnas ett samlat stöd. Flera kommuner i Dalarna har det här redan och regionen har önskat att man ska gå in i det.

Facebook

Populärt på webben

ANNONS