ANNONS

Kommunstyrelsens ordförande Fredik Rönning(S) berättade om kommunens energibesparingsprojekt.
Foto: Veronica Rigtorp

Smedjebacken söker miljoner i stadsbidrag

Stadsbidrag på åtta miljoner söks, hastighet dissas och energibesparingar på upp mot en miljon kronor var några av punkterna på samhällsbyggnadsutskottets senaste möte.

Vid samhällsbyggnadsutskottets senaste möte konstaterades bland annat att budgeten följs som helhet, med 18,7 miljoner i överskott.
Året har inneburet en del extra kostnader i och med coronapandemin, för mer kostnader inom sektor för vård och omsorg har kommunen sökt åtta miljoner kronor i stadsbidrag från Socialstyrelsen. Dessa söks för merkostnader under perioden som varit fram till och med sista augusti.
– Regeringen har avsatt pengar specifikt för merkostnader inom den sociala sektorn, och i potten finns fem miljarder kronor, förtydligar kommunstyrelsens ordförande Fredrik Rönning (S).

Det går dessutom att söka ytterligare stadsbidrag om så behövs för perioden fram till och med sista november.
De medel som har sökts motsvarar de utgifter som kommunen har haft inom just det specifika spannet som pengar kan sökas för.
Kommunen har svarat på en remiss från trafikverket, där man enigt tycker att de åtgärder som föreslås med sänkt hastighet till 80 kilometer i timmen är generellt en dålig åtgärd.
– Vi vill se andra åtgärder. Att de skyndar på planen om ombyggnaden av vägsträckan till 2+1 väg i stället. Vi tycker de ignorerar restiden i den plan som nu ligger, säger Fredrik Rönning.

Stolparna för gatubelysning i Lilla och Stora Snöån beslutades behålls för att kunna ha kvar belysningen. En kostnad på 550 000 kronor för nedgrävning av ström till dessa, beslutades.
Ishallens kylaggregat är trasigt, men 500 000 kronor läggs på att få is till säsongen.
Kommunen har ett energibesparingsprojekt som startade för två år sedan. I detta har man bland annat gjort besparingar på Herosfältet samt Hagge och Vadsskola.
– Det är bra ur både ekonomisk och miljömässigt synpunkt, förklarar Fredrik Rönning.

Hittills har besparingar inom besparingsprojektet gett en årsbesparing på 800 000 kronor om året.
Där el och olja är den stora delen besparing. Vatten bidrar med fyra procentig del, vilket i reda pengar ger 25 000 kronor på årsbasis, vilket inte är att förringa.
Kommunen har också tittat på Trafikverkets fjärrstyrningsprojekt för järnväg, där ett mötesspår planeras läggas i Söderbärke. Kommunen har där förslag på en ytterligare plattform för av- och påstigning.
Och förslag är att återinföra två växlar vid Ludvika bangård.

Facebook

ANNONS

ANNONS