ANNONS

Företagsfrukost i Avesta för ett par år sedan.
Foto: Arkivbild

Småföretagen tror på en vändning av konjunkturen

DALARNA. Konjunkturläget i Dalarnas län har mattats av för tredje året i rad och är nu på länets lägsta nivå i Småföretagsbarometerns historia. Inför det kommande året är dock länets småföretag optimistiska och tror på en kraftig uppgång. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Konjunkturen bland landets småföretag har fortsatt nedåt som en konsekvens av coronapandemin skriver Företagarna i ett pressmeddelande.
Konjunkturindikatorn1 för hela Sverige är nu på en negativ nivå och Dalarnas län är inget undantag.
Även om det är en kraftig minskning sedan i fjol blev nedgången mindre än företagarna här befarat. Deras prognos var nettotalet -31 men årets resultat blev i stället -16. Detta gör dock att länet placerar sig strax under rikssnittet.
Näringslivet i Dalarna består till stor del av företag inom handel, service och besöksnäring. Branscher som drabbats hårt av restriktioner och reseförbud kopplade till covid-19. Detta har sannolikt spelat en stor roll i länets konjunkturnedgång.

För andra året i rad är det fler företag i länet som har minskat personalstyrkan än de som ökat den. Nettotalet för sysselsättningstillväxten i Dalarna är nu på den lägsta nivån sedan mätningarna startade 1985. Däremot är prognosen för det kommande året att fler företag ska nyanställa igen.
Trots att orderingången för länets småföretag har mattats för tredje året i rad blev utfallet inte ett lika dramatiskt fall som de trodde i fjol skriver Företagarna. Då förväntades nettotalet för i år bli -20 men det blev i stället -7.
Prognosen framåt är präglad av småföretagens optimism och visar på en mycket stark uppgång.
– Vi var beredda på att småföretagskonjunkturen skulle sjunka i skenet av pandemin, och detta bekräftas nu i Småföretagsbarometern. Företagen i Dalarnas län har haft ett tufft år. Kraften framåt finns i optimismen som företagen uppvisar. Nu gäller det att vi röjer bort de största tillväxthindren. Åter är det brist på lämplig arbetskraft som bromsar upp. För att få fart på Dalarnas län i pandemins kölvatten måste matchning och kompetensförsörjning fungera bättre. Allt annat är oacceptabelt, säger Eva Cooper, regionchef Företagarna Dalarna.

Lönsamhetstillväxten i Dalarnas län har ökat något och är högre än snittet i riket. Länet är dessutom tillsammans med Blekinge det enda som haft en ökad lönsamhet. Men även om företagen vill växa ser de bland annat svårigheterna att hitta rätt arbetskraft, trots pandemin, och svag efterfrågan som två stora tillväxthinder. Detta har 31 respektive 16 procent av företagen svarat.
– Pandemin har slagit hårt och brett i Dalarna, det märks. Men nu blickar vi och våra företagarkollegor i Dalarna framåt och tar sats, tillsammans. Det är nu fler som hittat hit, vi ser att både besökare och inflyttade ökar. Här finns karriärmöjligheter, här föds nya innovationer och på vår arena finns allt från små till globala företag. Företagen här har drivet, en stor expansionsvilja och ser positivt på framtiden, ge oss rätt förutsättningar att behålla glöden i Dalarna, så att fler stannar och fler hittar hit. Så att vi kan fortsätta skapa jobb och välfärd, säger Annethe Andersson och Hannah Risander, Daladrivet.

Sedan 1985
Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus. Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

Facebook

ANNONS

ANNONS