ANNONS

Håkan och Maria Söderlund.
Foto: Veronica Rigtorp

Små besparingar kan göra stor skillnad

SÖDERBÄRKE. Makarna Söderlund gör skillnad för folk i svåra ekonomiska situationer. Båda jobbar de med budget- och skuldrådgivning, men i olika kommuner. Med ett brinnande intresse för att hjälpa vill de tipsa om hur du undviker fällorna som trasslar till din ekonomi.

– Vi täcker tillsammans in ett område på 16 mil, från Fredriksberg till Kolsva, säger Håkan glatt och sätter sig i en av stolarna på verandan.
Mittemot slår sig Maria ned, med en kaffekopp.
Paret bor vackert med hästar inpå knuten och vidsträckta åkermarker i alla väderstreck.
De träffades 1982, när Maria var 15 år och Håkan började högskolan. Sedan dess har det blivit två döttrar och flera olika turer i yrkeslivet, med olika bostadsorter innan de landande i Håkans föräldrahem utanför Söderbärke.

Håkan är utbildad ekonom och företagsekonom och har under yrkeslivet jobbat med olika befattningar både inom region och kommun.
Maria har haft mer skiftande arbetsuppgifter som till exempel inom restaurang, med dagbarn och på HVB-hem för ensamkommande barn, innan hon för tre år sedan valda samma bana som maken.
– Jag fick ett erbjudande från socialkontoret om en tjänst som innebar jobb med ekonomiskt bistånd. Och då sade Håkan att “det här ska du väl prova”, berättar Maria.
Maria gick till sin chef och sa att hon kunde tänka sig att ta jobbet.
Och så blev det.
Maria tog uppdraget på halvtid, samtidigt som hon hade en halvtid på budget- och skuldrådgivning i Fagersta kommun.

Håkan som arbetat som konsumentrådgivare i Smedjebackens kommun sedan 2015, fick 2016 förfrågan att hjälpa även Ludvika kommun under ett halvår.
– Det var ett långt halvår, för det gör jag fortfarande, ler Håkan.
Han uppbär också flertalet andra uppdrag på området.
– Det klarar jag genom den här, säger han och klappar på mobiltelefonen.
I den planerar och bokar han tider, som gör att han kan vara tillgänglig hela tiden var han än är rent fysiskt.
Men mobiltelefoner har också en baksida när man kommer in på ämnet ekonomi.
– Förbjud mobiltelefoner och återgå till fasta telefoner, säger han skarpt. De ställer till så himla mycket elände med sina snabblån och spel.

Ja, han lär ju veta, han ser ju resultatet svart på vitt genom sitt arbete med just budget- och skuldrådgivning.
– Oftast är det för sent när de kommer till oss, därför är det så viktigt med förebyggande arbete, säger Håkan och Maria nickar bekräftande.
– Inom budget och skuld finns det mycket kvar att göra, menar Håkan.
Framför allt tycker de att ämnet ekonomi borde vara ett basämne i skolan.
Tv-programmet “Lyxfällan”, som besöker skuldsatta och ordnar upp deras ekonomi på en vecka, får tummen ned av paret.
– Det är inte realistiskt, det fungerar inte så där. Att en bilförsäljare efterskänker en bil, det händer inte, det gör han ju för att det är bra reklam för honom när tv filmar, förklarar Håkan.
Deras jobb är inte heller att hjälpa till på det sätt som görs i tv-programmet.
– Vi ska lotsa och komma med råd, men det är klienten som ska göra jobbet själv. Vad lär de sig annars, frågar Håkan.

Deras råd är enkla och lättförståeliga, vilket de framhåller som extra viktigt. Detta på grund av att många som kommer till dem för hjälp kanske inte ens förstått den byråkratsvenska som kronofogden eller annan inkasserande instans skickat.
– Det behöver myndigheterna bli bättre på, så den som får kravbrev förstår var de ska göra. Varför inte bara skriva enklare, som: “Du är skyldig XX antal kronor. Hör av dig så kan vi reda ut det”, menar Håkan.
– Det handlar om en sak. Utgifterna ska vara mindre än inkomsterna. Det är inte de stora inkomsterna man lever av utan de små utgifterna, tillägger Maria.
De berättar exempel efter exempel på sådant som inte behövt gå så långt som till skuldsanering eller kronofogden.

Enkla saker som att betala hyra och el. Att inte ta lån och speciellt lån med höga räntor.
Skuldsanering är ingen självklarhet för att någon hamnat i ett ekonomiskt utsatt läge.
– Om klienten på en överskådlig tid inte kan betala sina skulder så kan det bli sanering. Men om en 25-åring med jobb har en miljon i skulder så kanske denne inte får sanering, då personen beräknas kunna betala av under sitt arbetsliv. Medan en 80-åring med hundratusen i skuld kanske kan få sanering. Det är kronofogden som avgör detta, förklarar Maria.
– Allt beror på personen vi har framför oss, dennes personliga omständigheter.
Håkan inflikar:
– Det gäller att förebygga.
Både Maria och Håkan har flera klienter där alla tre generationer söker hjälp.
Därför ser duon också ett stort behov av att hushållsekonomi lärs ut redan i skolan, så alla får tillgång till den.
De har vissa tips och knep. Som att tänka “HEM” – hyra, el och mat.
Något som väl får anses vara basala kunskaper. Men i paret Söderlunds arbete är det ingen ovanlighet att dessa inte finns.
– En man ringde mig och sade “nu har jag ingen ström”. Han förstod inte att den stängdes av om han inte betalade, trots flera påminnelser, berättar Maria.

Bådas intresse för lösningar och stöttning kring folks privatekonomi har gjort att de tillsammans också är ute och föreläser om ekonomi. En paus har det givetvis varit under pandemin, då Maria mestadels föreläst digitalt.
Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder. Förutom hjälp att hantera skulder kan budget- och skuldrådgivningen ge allmän rådgivning om privatekonomi, skriver konsumentverket på sin hemsida.
Budget- och skuldrådgivaren har ingen myndighetsutövning, har tystnadsplikt och det är helt kostnadsfritt.

Håkan Söderlund
Håkan Söderlund, budget- och konsumentrådgivare med ansvar för budget- och skuldfrågor i Smedjebacken och Ludvika kommun, samt projektledare Smedjebackens kommun och budget – konsumentrådgivare i Skinnskattebergs kommun.
Utbildning: Högskolestudier i ekonomi/företagsekonomi i Uppsala.
Tidigare jobb: Fastighets och skolkamrer, ekonomisekreterare vid olika kommuner och regioner.

Marie Söderlund
Namn: Maria Söderlund, handläggare försörjningsstöd samt budget- och skuldrådgivare Fagersta kommun.
Utbildning: Nationalekonomi, kommunikation mellan människor, socialrätt/socialarbete.
Tidigare jobb: Restaurang och skolkök, dagbarnvårdare, samordnare/boendepersonal samt enhetschef HVB-hem.

Håkan och Marias råd om hushållsekonomi och budgetplanering:
1. Ta inga SMS-lån.
2. Gör en enkel budget, se vad saker kostar under längre tid, exempel: Två burkar coca-cola/per dag á 10 kronor, blir 7 300 kronor på ett år (små kostnader som blir stora under lång tid).
3. Gör stresstest, exempel: ett par kan försöka leva på en lön under en månad, för att se vad de kan spara in på eller bestäm ett mål, en dag på nöjespark kanske, sedan börja spara mynt i en 1,5 liters petflaska.
4. Säg upp onödiga abonnemang och andra betaltjänster.
5. Sälj det du inte använder, på köp och säljsidor.

Tips hur kan bli skuldfri
Direktbetalning: Du tar kontakt med den du är skyldig pengar och gör upp om att betala av hela skulden på en gång.
Avbetalning: Du kommer överens om en avbetalningsplan med den du är skyldig pengar.
Omstartslån: Du samlar samtliga dina lån och skulder till ett enda lån (med en lägre ränta).
Skuldsanering: du ansöker hos kronofogden och kan få skulderna reglerade under en bestämd tid då du betalar efter din förmåga.
Skuldsanering: Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Kanske du kan få skuldsanering.

Facebook

ANNONS

ANNONS