ANNONS

Från och med den 29 september är de flesta restriktioner inaktiverade, vilket bland annat innebär att restaurangbranschen återgår till ett läge som liknar ordinarie dito som rådde innan pandemins inträde.
Foto: Dreamstime

Slopade restriktioner – detta gäller i nuläget

FALUN/DALARNA. Från och med den 29 september slopas de flesta restriktioner. Region Dalarna rekommenderar nu dock en tredje dos vaccin för vissa målgrupper. Och Folkhälsomyndigheten betonar vikten av att vaccinera sig då det utgör främsta skyddet mot covid-19.

När nu många restriktioner minskas betänkligt eller helt inaktiveras, är hösten 2021 i ett för många sannolikt efterlängtat läge.
Men vissa försiktighetsfaktorer kvarstår. Exempelvis vid symtom på sjukdom, då individen ska stanna hemma och även testa sig.
Från Folkhälsomyndigheten via Region Dalarna kommuniceras nu en rekommendation om en tredje vaccindos.

Rekommendationen omfattar i nuläget följande målgrupper:
▪ Boende på SÄBO
▪ Personer med hemtjänst och personer med hemsjukvård
▪ Alla som är 80 år och äldre
En tredje dos kan tas tidigast sex månader efter den andra dosen, vidareutvecklar regionen i en kungörelse.
Region Dalarnas vaccinsamordnare Olof Ehrs kommenterar:
– Skyddet mot svår sjukdom och död är fortsatt gott i alla vaccinerade grupper. Men vi kan se en ökad andel personer som insjuknar trots vaccination, främst bland de som är 80 år och äldre.

Vissa målgrupper uppmanas ta en tredje vaccindos. Foto: Dreamstime

Parallellt med att större delar av samhälle och tillvaro nu öppnar och tillgängliggörs, upplyser Doktor.se i ett pressmeddelande om nuläget.
Nedtrappningen av pandemirestriktioner sker i fem steg enligt plan signerad regeringen.
Från och med den 29 september gäller steg fyra, och detta innebär bland annat följande:
▪ Rekommendationen att arbeta hemifrån försvinner, däremot ska den som har symtom stanna hemma samt testa sig
▪ Arbetsgivare uppmanas underlätta för hemarbete för personer som behöver vara hemma vid milda symtom och invänta testresultat
▪ Deltagartaket för sammankomster, offentliga och privata, slopas
▪ Restriktioner som gällt restauranger och serveringsställen tas bort och branschen återgår till samma regelverk som innan pandemin
▪ Det blir tillåtet att ha konserter på serveringsställen inomhus

De allmänna råden riktade till alla upphör. I stället införs nya allmänna råd som gäller personer som inte är fullvaccinerade mot covid-19.
För dessa gäller:
▪ Hålla avstånd till andra människor
▪ Undvika nära kontakt med personer som är över 70 år samt personer i riskgrupp

Råden gäller inte för de som är under 18 år eller personer som inte vaccinerats av medicinska skäl.
Samtidigt gäller för alla, även vaccinerade, att stanna hemma vid symtom på sjukdom, och att testa sig.

Facebook

ANNONS

ANNONS