ANNONS

Johan Svedmark är ny skolchef i Falu kommun. “Det är av stor betydelse att såväl föräldrar som barn ska känna trygghet kopplad till skolan”, framhåller han.
Foto: Sonny Jonasson

“Skolorna själva gör ett mycket bra jobb”

FALUN. Från tillfördnad till ordinarie. Johan Svedmark är Falu kommuns nya skolchef. En lagspelare som ser utmaningar som en chans att ta skolan framåt. – Mycket handlar om att få fler elev

Johan Svedmark, tillförordnad skolchef sedan Jonathan Alamo Block lämnade tjänsten, mönstrar nu officiellt på sitt nya uppdrag. På agendan står kommunens skolväsende i en stad med påtagligt växande volymer av barn och unga. Den nytillträde skolchefen är via tidigare åtagandet som gymnasiechef rutinerad i det rörelseschema som omger utbildningssektorn.

Han betraktar med tillförsikt samtid och framtid.
– I dag har 84 procent av våra elever gymnasiebehörighet. Endast grundskola räcker inte, det är därför viktigt att vi fortsätter jobba för att också resterande 16 procent ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden efter skolgången, betonar Johan Svedmark.
Största omställningen rent praktiskt blir för Johan det utökade omfånget av ansvarsområde.
– Den tydligaste skillnaden och utmaningen är att jobbet nu också inbegriper förskolan och hela grundskolan.
– Ett växande Falun är härav också en utmaning. Det byggs nytt på många håll, och vi måste verkligen vara alerta vid nya bostadsområden och skapa förskole- och skolplatser i anslutning till dessa, utvecklar han.

Folktäta forum där Johan Svedmark ser potential och möjligheter.
– Det är oerhört positivt att Falun växer och är en stark motor i Dalarna, säger han.
– Jag tror att Falun kan utvecklas ytterligare och i ännu högre grad bli en väldigt bra plats att bo på rörande arbetsmarknad, utbildning, kultur och fritid.
För att stärka skolans position och elevernas resultat framhåller skolchefen lagarbete.
– Det här är långtifrån något ensamarbete, vi är många som eftersträvar skolans bästa. Här gör också skolorna själva ett mycket bra jobb, berömmer Johan Svedmark.
Och understryker:
– Ett viktigt led för att göra framsteg är mötet mellan elev och lärare i skolmiljön, det är ute i verkligheten man kan skapa förändring på riktigt.
Skolan har tämligen hög prioritet i Falu kommun.

Av kommunens för 2019 totalt 3,4 miljarder kronor i budget, är närmare 40 procent (knappa 1.4 miljarder kronor) avsedda för kommunala plugg och dagis.
– Ja, skolan är högt prioriterad och är en stor del av Falu kommuns verksamhet.
– Med växande befolkningsvolymer växer också vårt behov i resursfördelningen, konstaterar Johan Svedmark.

Som skolchef kan han finna resonans i en redan som barn etablerad, god relation till just lärandet.
– Jag har alltid tyckt om skolan, säger Johan Svedmark.
– Det är av stor betydelse att såväl föräldrar som barn ska känna trygghet kopplad till skolan, och givetvis att elever ges chans till utveckling och goda studieresultat.
Faluns nya skolchef vänder blicken mot horisonten, där eventuella mörka moln får se sig undanskuffade av ljusa strategier och framtidstänk:
– Vi ska tillsammans fortsätta utveckla skolan i Falun, och framöver ser jag möjligheter att etablera modeller där vi arbetar mer över förvaltningsgränserna.
– Att man på ett bra sätt kan koordinera mellan skola, socialtjänst och även arbetsmarknad, avslutar Johan Svedmark.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 11 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS