ANNONS

Jan Boman, Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, och Karin Örjes (C), kommunalråd Borlänge kommun.
Foto: Veronica Rigtorp

Skolan ska prioriteras i budgeten för år 2022

BORLÄNGE. Nu är kommunstyrelsens majoritets budgetförslag för 2022 klar. Skolan prioriteras i både drift- och investeringsbudget. En buffert skapas med resurser för att fler ska vara friska och må bra på jobbet och fler ska gå från passivt bidragsberoende till egenförsörjning.

Hösten 2020 införde Borlänge kommun ett åtgärdspaket för att komma till rätta med stora underskott i framför allt driftbudgeten. Det arbetet ser nu ut att ha gett gott resultat.
– Prognosen för år 2021 ser fortsatt god ut. Åtgärdspaketet har lett till att vi har bättre ordning i driften, alltså våra löpande utgifter och det känns bra, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.
– Vi har en allt starkare ekonomi och kan fördela 112,6 miljoner kronor extra, jämfört med 2021, till nämnderna. Samtidigt som vi har ett överskottsmål om 115 miljoner kronor, vilket borgar för en god ekonomisk hushållning. Utöver detta avsätts medel i kommunstyrelsens budget till en buffert om 9,4 miljoner kronor. Vi återkommer med förslag på dess användning. Avsikten är att finansiera åtgärder för att minska sjukfrånvaron och arbetsmarknadspolitiska åtgärder ur bufferten. Fler måste bli friska och må bra på jobbet, fler ska gå från passivt bidragsberoende till egenförsörjning, säger Jan Bohman, vid den digitala presskonferensen.

I budgetförslaget för 2022 får samtliga nämnder mer resurser än föregående år. Skolan prioriteras där barn- och utbildningsnämnden får 39 miljoner kronor (3,7 procent mer i kommun-
bidrag) och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får 18,7 miljoner kronor (4,9 procent mer i kommun-
bidrag).
Det långsiktiga målet är höjda skolresultat och fler behöriga lärare i Borlänges skolor. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får också medel för att fler ska komma i egen försörjning.
Omsorgsnämnden får ett tillskott på 19 miljoner kronor (1,8 procent mer jämfört med 2021). Därutöver tillkommer 20 miljoner kronor som nämnden får i statsbidrag av regeringen, för att stärka äldreomsorgen.

Omsorgsnämndens ordförande Anita Nordström berättar om detta i artikeln här intill.
– Vårt hårda arbete med ekonomin under förra året har gett resultat. Nu kan vi fördela nya medel till alla nämnderna. Helheten i vår budget är bra. Vi prioriterar verksamheter som stärker den sociala hållbarheten. Nu måste vi fortsätta arbeta för att fler kommer i en egen försörjning och kan vara med och bidra till vår gemensamma välfärd. I kommunstyrelsens buffert finns utrymme för fler insatser i det brottsförebyggande arbetet. Det är viktigt att satsa på trygghetsfrågor i vår kommun, säger Karin Örjes (C), kommunalråd Borlänge kommun.

Kommunstyrelsen tillförs 0,5 miljoner kronor för att stärka plan- och markkontorets arbete med bland annat markförvärv. Trycket på etableringar i Borlänge är fortsatt högt.
Borlänge blev nyligen utnämnd till Sveriges 22:a miljövänligaste stad. Nu får miljönämnden 0,5 miljoner kronor för att fortsätta utveckla arbetet med ett mer miljövänligt Borlänge.
För perioden 2022-2025 läggs en offensiv investeringsbudget på 2,3 miljarder kronor som bland annat kommer att resultera i nya moderna skolor och andra verksamhetslokaler.

Facebook

ANNONS

ANNONS