ANNONS

Regionledningens sida är medveten om problematiken med vård- och operationsköer. “Vi har tillsatt ett produktionsteam som varje vecka går igenom och planerar operationerna på bästa sätt för att utnyttja tiden maximalt”, förklarar Region Dalarnas hälso- och sjukvårdsdirektör Lotta Olmarken Ingler.
Foto: Sonny Jonasson

Region Dalarnas sjukvårdsdirektör om vårdköerna: “Jättetrist läge”

DALARNA Pandemin har avskräckt många från att söka vård. Lägre antal covidfall spås ge fler ordinarie patienter. Vilket kan ge än större press på sjukhusen och förlänga operationsköer.

En svår ekvation för Region Dalarna.
– Ja, det är ett jättetrist läge och för den enskilde innebär det självklart ett lidande, säger Lotta Olmarken Ingler.

Som hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Dalarna ser hon kommande tider an ur flera vårdperspektiv. Att det kan bli tufft är en aspekt. Att man eftersträvar största effekt ur rådande resurser är en annan.
ProLiv Dalarnas Jan Holgersson lyfter nu mödan och riskerna i anslutning till prostatacancer då operation- eller behandlingstid dröjer.

En oönskad situation som Lotta Olmarken Ingler är väl medveten om.
– Det är ett jättetrist läge, och det utan att peka ut någon specifik patientgrupp.
– Vi måste prioritera de tidskritiska operationerna, och problemet ser likadant ut i andra regioner, konstaterar hon.

Region Dalarnas hälso- och sjukvårdsdirektör uppger att man via vårdens överblick noterat att många under det senaste halvåret hyst rädsla eller ovilja att söka sig till sjukhus på grund av coronavirusets hotfulla aura.
– Vi misstänker, eller rättare sagt vet, att vi därför kommer att få ökade patientflöden framöver.
– Det är något vi verkligen oroat oss för. Ur den aspekten är det också bra så länge antal coronafall, som i nuläget, är lågt så ordinarie verksamhet inte belastas lika tungt, utvecklar hon.

Samtidigt har man inom Region Dalarna vidtagit åtgärder för att frigöra resurser och utvinna bästa resultat sett till förutsättningarna.
Ett exempel gäller just operationer och att strukturera dessa klokast möjligt.
– Vi har tillsatt ett produktionsteam som varje vecka går igenom och planerar operationerna på bästa sätt för att utnyttja tiden maximalt, förklarar Lotta Olmarken Ingler.

Och fortsätter:
– Detta team består av fyra personer anställda inom Region Dalarna och som hör till kirurgen på Falu lasarett.
I fråga om prostatacancer är det urologer som utgör sjukvårdens direkta svar på tal, men tyvärr råder brist på dessa inom regionen.
Vilket Lotta Olmarken Ingler beklagar, och dilemmat har orsaker som i mindre utsträckning handlar om ekonomi, och desto mer om tillgångarna på bemanningsfronten.
– Om vi kunde anställa folk så skulle jag göra det, men det finns brist på såväl urologer som personal inom andra delar av vården, meddelar hon.

Men inflikar också att ett tidigare tänkt samarbete kan komma att få ny näring.
– Precis innan coronakrisen briserade hade vi ett avtal på gång med Region Västmanland som skulle bistå oss med urologer.
– Det är absolut något som kan bli aktuellt att blåsa nytt liv i, säger Lotta Olmarken Ingler.

Om vårdköer och väntan:
– Jag förstår verkligen att man är olycklig om man har besvär och får vänta på operation. För den enskilde patienten innebär det självklart ett lidande.

Facebook

ANNONS

ANNONS