Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutades att via Centrala Stadsrum satsa drygt 8,8 miljoner kronor på Falu centrum, fördelat på åren 2020-2025. “Eftersom det handlar om årligen återkommande evenemang ser vi fördelar med att samla allt inom ramarna för det nya avtalet”, förklarar Joakim Storck (C), kommunstyrelsens ordförande, på kommunens webbportal.
Foto: Sonny Jonasson

Satsar 8,8 miljoner kronor på centrum

FALUN Kommunstyrelsen har klubbat ett nytt avtal med stadskärnefrämjande föreningen Centrala Stadsrum. Detta sträcker sig över 6 år och är värt 8 880 000 kronor.

Det nya avtalet beskrivs av kommunen gälla för en period från och med årsskiftet till och med upplösningen av 2025. Dealen innebär också att föreningen årligen tilldelas 1 480 000 kronor från kommunen, sammantaget 8 880 000 kronor.
Tidigare har Falu kommun bistått med summor nära de som föreningens medlemmar gjort, men nu inkluderas även andra ekonomiska resurser som föreningen fått av kommunen.
– Centrala stadsrum har tidigare sökt bidrag från evenemangsrådet för genomförandet av exempelvis Faluns Lucia, skyltsöndagen och Kuller/Buller.
– Eftersom det handlar om årligen återkommande evenemang ser vi fördelar med att samla allt inom ramarna för det nya avtalet, förklarar Joakim Storck (C), kommunstyrelsens ordförande, på kommunens webbportal.

Man beslutade också att den på kulturhusets tak sedan 60-talet sittande “Konditori”-skylten” ska renoveras, och för ändamålet yppas ett ekonomiskt bidrag om 65 000 kronor från Samfond K1.
Därtill klubbade kommunstyrelsen även att:
*Aspeboda hembygdsförening får 100 000 kronor ur stiftelsen Samfond K1 för renovering av hembygdsgården i Olsbacka.
*Bifalla ett medborgarförslag som förespråkar flaggning utanför Rådhuset med EU-flaggan, svenska flaggan, landskapsflaggan och kommunflaggan vid till exempel valdagen till Europaparlamentet samt Europadagen. Förslaget renderar ett tillägg i kommunens flaggpolicy.
*Inte anta Falu kommuns nya arbetsmiljöpolicy. Ärendet återremitteras då oppositionen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet) krävt detta baserat på åsikten att policyn inte var nog genomarbetad.
*Sektor AIK (arbetsmarknad, integration och kompetens) ges uppdraget att utreda framtiden för Grundläggande vuxenutbildning.

Facebook
Mångmiljonbesparing på kollektivtrafiken
Nära kliva över "drömgränsen"
"Arbetar med det bästa av båda världar"

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS