ANNONS

I den befintliga byggnaden på fastigheten har det tidigare drivits motell men byggnaden har stått tom länge och utsatts för omfattande skadegörelse. På måndag, den 24 januari, ska byggnaden börja rivas.
Foto: Karin Diffner/Arkiv

Säterbostäder bygger nytt intill riksvägen – det gamla motellet försvinner

SÄTER Motell Dalkullan, intill riksväg 70, börjar rivas den 24 januari. På platsen ska Säterbostäder bygga en helt ny lokal och samla all sin verksamhet. “Vi har sökt större lokaler en längre tid. Detta blir en jättebra lösning”, säger Ellinor Fredriksson, vd för Säterbostäder.

Annonsbladet Dalarna har tidigare berättat om att fastigheten Morkullan 6, där det tidigare drivits motell, har stått tom en längre tid vilket har resulterat i omfattande skadegörelse. I fjol köptes fastigheten av Säterbostäder.
– Byggnaden börjar att rivas nu på måndag, den 24 januari, enligt det besked vi har fått. Vi har fått rivningslov för byggnaden och ska snart ansöka om bygglov för att bygga en helt ny byggnad på platsen, säger Ellinor Fredriksson.

I nybygget ska Säterbostäder sedan samla all sin verksamhet.
– Vi har haft en diskussion inom koncernen om byggnaden, som inte ser så trevlig ut med all förstörelse. Det mesta har slagits sönder och det innebär en risk när det står och förfaller. Vi har sökt större lokaler en längre tid. Detta blir en jättebra lösning, säger Ellinor Fredriksson.

Ellinor Fredriksson är vd för det kommunala bostadsbolaget Säterbostäder som i fjol förvärvade fastigheten Morkullan 6, intill riksväg 70. Den befintliga byggnaden ska rivas och på platsen ska Säterbostäder bygga en ny byggnad där man samlar all sin verksamhet under samma tak. Foto: Pär Sönnert

För tillfället har Säterbostäder sitt kontor vid Rådhustorget och driftpersonalen i Siggebo.
– Vi har inga optimala lokaler i dag, då vi är trångbodda. Det är viktigt att vi får en bättre arbetsmiljö. Nu kan vi samla all vår verksamhet under samma tak. Dessutom får vi sällskap av Säters kommuns fastighetskontor. Totalt blir det nog ett 30-tal personer som jobbar i de nya lokalerna, som blir på omkring 800 kvadratmeter, säger Ellinor Fredriksson.

Hon tycker att nybygget blir en lyft för Säter, då det blir en trevligare och mer välkomnande syn från riksvägen jämfört med hur det ser ut i dag.
– Detta är ett sätt att visa att vi är på väg framåt i Säters kommun, säger Ellinor Fredriksson.

Hur stor blir investeringen?
– Vi håller på att räkna på det för fullt så det törs jag inte svara på i dagsläget. Men vi kommer att kunna återanvända de befintliga anslutningarna som är dragna till den befintliga byggnaden.

När kan bygget påbörjas?
– Vi hoppas på att det första spadtaget kan tas före sommaren. Sedan räknar vi med att bygget kommer att ta ungefär ett år, säger Ellinor Fredriksson.

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter) nr 4, 2022

Facebook

ANNONS

ANNONS