ANNONS

Kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson (S) och kommunstyrelsens vice ordförande Hans Johansson (C) berättade om den nya vision för Säters kommun som tagits av den politiska ledningen på kommunfullmäktig.
Foto: Veronica Rigtorp

Säter vill vara välkomnande

SÄTER. Kommunens politiska styre har beslutat om Säters kommuns vision och strategiska mål för åren 2020-2023.

Kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson (S) och kommunstyrelsens vice ordförande Hans Johansson (C) berättade om den nya vision för Säters kommun som tagits av den politiska ledningen på kommunfullmäktige.

Visionen “Säter är en välkomnande kommun. Vi bygger framtiden genom engagemang och samarbete. Vi skapar framtidstro och livskvalitet. Vi strävar mot ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle”, omfattar sex punkter:
– Ett rikare liv.
– Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun.
– En omsorgsfull boendeutveckling.
– En bra start i livet.
– En stimulerande tillväxt.
– En uppdragsbaserad kommun.

De strategiska målen är övergripande, vilket innebär att de kräver samarbete och samverkan mellan förvaltningar och mellan kommun och andra intressenter.
De strategiska målen ska vara utgångspunkten för när nämnderna sedan tar fram sin nämndsplan. I nämndplanerna bryts de strategiska målen ner och uppföljningsmetoder dokumenteras. Nämndsplanerna är uppdraget till förvaltningarna som realiseras i förvaltningarnas verksamhetsplaner. Verksamhetsplanerna bryts sedan ner i enhetsplaner.
Detta skapar en obruten målkedja från vision till aktiviteter i kommunens enheter.

Återrapportering, analys och bedömning av måluppfyllnad sker sedan i obruten kedja från nämnderna via Kommunstyrelsen upp till Kommunfullmäktige. Denna återrapportering, analys och bedömning sker två gånger per år, i samband med den ekonomiska uppföljningen.

Uppföljningen bygger på de rapporter och analyser som förvaltningarna tar fram på nämndernas uppdrag, och grundar sig på resultat och analyser som görs i enheterna.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 11 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS