ANNONS

Förslaget var tre timmar för arbetet, men Säters kommunledning sa direkt att det var för lite tid och beslutade om tre dagar för att få bra förutsättningar att lyckas med arbetet. Först ut var förvaltningscheferna, där efter samtliga chefer och övriga medarbetare. Frågan lyfts också fortsättningsvis på de chefsforum som hålls en gång i månaden, berättar Malin Lilja Altörn, fritidschef i Säter.
Foto: Veronica Rigtorp

Säter vann tävling i bra bemötande

SÄTER. Ett gott och inkluderande bemötande kan människor räkna med i Säter. Där har hela 64 procent av de kommunanställda gått webbutbildningen Ett Dalarna för alla.

Åtta dalakommuner och kommunala bolag har tävlat om att få så många anställda som möjligt att gå webbutbildningen Ett Dalarna för alla. Säter vann tävlingen då hela 64 procent av de kommunanställda genomfört utbildningen.
– Syftet med webbutbildningen är att lära och inspirera anställda inom offentlig verksamhet att utöva ett gott och inkluderande bemötande. Med hjälp av utbildningen vill vi motverka diskriminering och skapa ett jämlikt Dalarna där alla människor, oavsett kön och bakgrund, får sina rättigheter tillgodosedda, säger Saga Hillerström, projektledare på Länsstyrelsen i Dalarnas län i ett pressmeddelande.

Organisationer som varit med och tävlat är deltagare i ESF-projektet Jämställt hela tiden och består av kommunerna Falun, Hedemora, Mora, Säter, Älvdalen, Gagnef, samt Hedemora Näringsliv AB.
– Jämställdhet är en fråga för hela vår organisation. Webbutbildningen upplever vi som väldigt praktisk, i och med att våra verksamheter och medarbetare kan använda den flexibelt. Vi har också märkt att jämställdhetsperspektivet hänger ihop med annat som bemötande och delaktighet. Det är goda effekter som vi inte visste att vi skulle få på köpet i och med projektet, säger Malin Lilja Altörn, fritidschef i Säters kommun som lyckats allra bäst med att engagera sina medarbetare i utbildningen.

Förlaget var tre timmar för arbetet, men Säters kommunledning sa direkt att det var för lite tid och beslutade om tre dagar för att få bra förutsättningar att lyckas med arbetet. Först ut var förvaltningscheferna, där efter samtliga chefer och övriga medarbetare. Frågan lyfts också fortsättningsvis på de chefsforum som hålls en gång i månaden.
– Ge cheferna och medarbetare rätt förutsättningar och sätt fokus på vad ni vill åstadkomma, tipsar Malin andra kommuner som vill arbeta med jämställdhetsfrågan.

Andra organisationer som lyckats få sina medarbetare att engagera sig i utbildningen är Gagnefs kommun som med 41 procents deltagande kom på andra plats, och Hedemora kommun som med 25 procents deltagande kom på tredje plats.
1000 av 1300 medarbetar i Hedemora kommun har gått en fem timmar lång utbildning i slutet av 2017 och början av 2018, som en del i ett långsiktigt arbete inom bemötande och mångfald. I det arbetet blev utbildningen Ett Dalarna för alla, steg två för Hedemora kommun.
– Det är viktigt med mer inkluderandet bemötande och vi ville ha Ett Dalarna för alla webbaserad för att nå alla. Därför var Hedemora med och tog fram den webbaserade versionen, säger Maria Högkvist, mångfaldsstrateg Hedemora kommun.

Givetvis hade kommunen som mål att vinna tävlingen, men kanske var det så att den kom relativt tätt inpå den föregående och därför som inte så många gått den direkt.
– Vi fortsätter att peppa varandra och att gå webbutbildningen, fast tävlingen är avslutad.
Det finns också handlingar om man vill fortsatta arbetet, då det är viktigt skapa hållbarhet i dessa frågor, förtydligar Maria Högkvist.
Det har varit en stor efterfrågan på en tipsbank om vad man kan göra rent konkret i vardagen. En sådan har satts upp och där kan där det går att beställa hem tryckt material. Tipsbanken har blivit som ett steg tre i utbildningen.

Det är Hedemora kommun och Länsstyrelsen i Dalarnas län som tagit fram utbildningen med EU-medel från asyl, migration och integrationsfonden (AMIF) och Europeiska socialfonden (ESF) – genom projekten En väg in och Jämställt hela tiden.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 08 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS