ANNONS

Säter lockar nya företag

SÄTER. Näringslivschef Helena Åkerberg-Hammarström gläds åt nyetableringar på orten. Som ger mervärde både för de som bor här och för tillresta.

Förutom de senaste etableringarna Hencha och Wynja, räknar Helena upp flera företag på orten som går som tåget, exempelvis, Klappträ och Säters cykel och motor. Och företaget Glasverandan har till exempel en god utveckling på näthandel.

Andra företag tar steget att nyanställa som Paus by Linda, eller göra investeringar genom renovering som ägaren av Anna Café och brödbod, Iwona Andersson valt.
– Alla företag som flyttat till Säter har säkert sett specifika möjligheter med att etablera sig just här, tror Helena Åkerberg-Hammarström.
– Vi jobbar väldigt mycket tillsammans över kommungränser med en stark tro på att det är viktigt för Säters långsiktiga utveckling att det går bra för alla i vår region.

Bland annat jobbar hon med kollegor i regionen där man tittar på hur man ska kan stödja företagarna generellt.
Ett exempel är samarbetet med Nyföretagarcentrum i Borlänge som ger företagsrådgining åt nya företag kostnadsfritt upp till tre gånger. Där erbjuds också konfidentiell och objektiv rådgivning. Något som ibland kan vara att avråda från att starta ett företag.

En del i detta arbete är också att säkerställa processen i myndigheten med bra lotsfunktion. Av det skälet har kommunen avsatt varannan tisdag för att kunna träffas och lösa eventuella problem på ett smidigt sätt. Där kommunen tar ansvar för att samla den kompetens som behövs.
– Jag pratade nyligen med Mathias Bergqvist, rådgivare på nyföretagarcentrum och han säger att det är jättebra tryck härifrån med förfrågningar om etableringar.
Något som självklart gläder näringslivschef Helena Åkerberg-Hammarström.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 13 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS