ANNONS

Ewa Brusell och Rob Den Hertog kommer att agera samtalsledare för seniorer i Norberg.
Foto: Rebecca Linder

Samtal ska få seniorer må bättre

NORBERG. Inte bara ungas psykiska hälsa blir sämre. Även äldre mår dåligt. Enligt Socialstyrelsen är det cirka 20 procent av alla äldre personer som har psykisk ohälsa.

I mars kommer SV Västmanland att starta samtalsgrupper  för äldre i Norberg.
– Man är redan igång i bland annat Västerås, Hallstahammar, Arboga och Kungsör, säger Ewa Brusell, samtalsledare.

Satsningen på samtalsgrupper görs genom ett Arvsfondsprojekt och leds av SV Västmanland. När Ewa Brusell fick nys om projektet kände hon direkt att hon gärna skulle vilja engagera sig som samtalsledare här i Norberg. Hon har tidigare arbetat i många år inom äldreomsorgen och vet att det finns många äldre som mår dåligt av olika anledningar.
– Framförallt de som saknar ett sammanhang. Som inte är med i någon förening och som kanske inte har några vänner kvar i livet. Då blir man lätt ensam och ganska isolerad, säger Ewa Brusell.

Hon frågade även Rob Den Hertog, fysioterapeut inom äldreomsorgen, om han hade ett intresse av att också utbilda sig till samtalsledare. Det var han och han ska gå utbildningen inom kort.
– I mitt arbete så upplever jag att många äldre blir mer och mer isolerade och ofta äter de dåligt vilket leder till både fysisk och psykisk ohälsa. De ligger också ofta stilla väldigt mycket, säger Rob Den Hertog.

Inledningsvis blir det Ewa som drar igång en samtalsgrupp här i Norberg. Planen är att starta upp 4 mars med 4-7 deltagare. Det blir fem träffar, en gång i veckan och de använder sig av samtalskorten “När livet utmanar”. Korten bygger på kunskap om existentiell hälsa från WHO:s hälsoundersökningar, forskning samt utvärderingar av grupper som arbetat med samtalskorten. Korten består av åtta existentiella teman med lite tillhörande frågor som de kommer att prata och diskutera kring.
– Alla kommer att få chans att svara och berätta sina tankar genom att man låter korten gå runt, det är väldigt strukturerat och bra, säger Ewa Brusell.

Genom att erbjuda dessa samtalsgrupper är tanken att arbeta förebyggande. Vårdcentraler och husläkare ska kunna föreslå samtalsgruppen för målgruppen men de kommer självklart att vara tillgängliga för alla äldre.
– På sikt kanske vi kan ha grupper för bara män respektive kvinnor, och kanske en grupp för dem med utländsk bakgrund och så vidare. Men just nu ligger fokus på att komma igång, säger Rob Den Hertog.

Fakta: Tillsammans för psykisk hälsa – seniorer.
Är ett arvsfondsprojekt som drivs av Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland i samverkan med ideella aktörer, kommun och region. Syftet är att minska den psykiska och existentiella ohälsan bland äldre personer då målgruppen är överrepresenterad i självmordsstatistiken.
Projektet har vuxit fram i arbetet kring det pågående Arvsfondsprojektet Tillsammans för psykisk hälsa – Västmanlandsmodellen. Målet är att utveckla en kostnadseffektiv modell som kan etableras i länet men även spridas till andra regioner i landet.

Publicerad i Annonsbladet vecka 05 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS